Teren

20/08/2015
 

Prva seja Pokrajinskega odbora DeSUS Ptuj – Ormož pod novim vodstvom

Prva seja  PO DeSUS Ptuj – Ormož pod novim vodstvom

Z novim mandatom  je v začetku meseca julija 2015 vodenje Pokrajinskega odbora DeSUS Ptuj – Ormož, od bivšega predsednika Gorazda Žmavca iz Ptuja, prevzel Emil Kumer iz Občinske organizacije  DeSUS Ormož. Prav tako  se je, v skladu z dogovorom iz preteklih let,  v Ormož preselil tudi sedež Pokrajinske organizacije. Namestnik predsednika je postal Konrad Kostanjevec iz sosednje občine Gorišnica, sekretarka pa mag. Stanka Premuš iz Ormoža

Prva seja pod novim vodstvom je potekala dne 10.8.2015 ob prisotnosti vseh 10 predsednikov teritorialnih organizacij DeSUS-a iz Spodnjega Podravja (Gorišnica, Hajdina, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Ormož, Ptuj, Središče ob Dravi, Sveti Andraž v Slovenskih goricah in Videm pri Ptuju) in generalnega  sekretarja  stranke DeSUS gospoda Branka Simonovič. Sprejeli so nova Statutarna pravila in se dogovorili, da z namenom lažjega in hitrejšega informiranja svojih članov in širše javnosti,  postavijo svojo spletno stran. V razpravah so sodelujoči izpostavili potrebo po dobrem sodelovanju stranke s člani društev upokojencev, saj lahko le s skupnimi močmi uresničujejo svoje želje in potrebe za dostojne pokojnine, primerno raven zdravstvenih uslug in zagotovitev oskrbe v domovih za ostarele. Z namenom okrepitve sodelovanja so se tudi pisno obrnili na Društva upokojencev tistih občin, kjer še ni ustanovljene teritorialne organizacije stranke DeSUS, prav tako pa so se dogovorili, da okrepijo sodelovanje z upokojenci po vseh občinah svojega območja.

Največ časa so namenili seznanitvi generalnega sekretarja z aktualnimi problemi lokalnega  območja. Pri tem so med drugim izpostavljali potrebe po novih zaposlitvah, prizadevanjih za zagotovitev nujne medicinske pomoči, izgradnji hitre ceste Središče ob Dravi- Ormož- Ptuj- Hajdina, ter ponovni izgradnji Tovarne sladkorja. Sekretar stranke Branko Simonovič je navzoče seznanil z aktualnim dogajanjem v stranki  in prizadevanji po urejanju posameznih področjih delovanja, prav tako pa je podal pojasnila na izpostavljena vprašanja. Ob koncu so člani Pokrajinskega odbora Ptuj – Ormož povedali, da si želijo čim hitrejšega obiska  ministrov, sekretarjev in poslancev stranke DeSUS v Ormožu, da jih neposredno seznanijo s problematiko svojega območja.

Konrad Kostanjevec, namestnik predsednika iz Gorišnice, Emil Kumer, predsednik iz Ormoža,  Branko Simonovič, generalni sekretar stranke DeSUS, Venčeslav Trafela iz Vidma pri Ptuju, Branko Tonejc iz  Ptuja (od leve proti desni): .

Konrad Kostanjevec, namestnik predsednika iz Gorišnice, Emil Kumer, predsednik iz Ormoža, Branko Simonovič, generalni sekretar stranke DeSUS, Venčeslav Trafela iz Vidma pri Ptuju, Branko Tonejc iz Ptuja (od leve proti desni).

 

Skupinska slika članov PO DeSUS Ptuj – Ormož in vabljenih gostov

Skupinska slika članov PO DeSUS Ptuj – Ormož in vabljenih gostov