Teren

07/05/2015
 

SKUPŠČINA OBMOČNEGA ODBORA DeSUS VELENJE

Območni odbor je na svoji redni letni skupščini 15.04.2015 pregledal delo, ki je bilo izvršeno v preteklem letu ter si zadal naloge za tekoče leto.

Na skupščini so sodelovali tudi gostje in sicer poslanka državnega sveta ga. Marija Ana KOVAČIČ, predsednik Šaleške pokrajinske zvede DU Velenje dr. Konrad STEBLOVNIK, predsednik OO DeSUS Šoštanj g. Marijan MEVC in predsednik OO Šmartno ob Paki  g. Rudi MEH.

Pregledali so delo v preteklem letu in ocenjevali rezultate volitev. Zelo so veseli volitev za Evropske poslance in za poslance v DZ. Negativno so ocenjevali lokalne volitve, kjer niso dosegli zadovoljivih rezultatov kljub naporom članstva.

Obravnavali so delo svetniške skupine in njenih članov v organih Sveta MOV. Z zadovoljstvom je bilo ugotovljeno dobro sodelovanje stranke z MOV. Kot običajno in sedaj že tradicionalno se članstvo stranke udeležuje prostovoljnih delovnih in očiščevalnih akcij na območju občine.

Člani stranke so bili  zadovoljni z opravljenim delom in soglasno potrdili opravljeno delo v preteklem letu. Tudi plan dela in finančni plan je bil soglasno potrjen.

Letno zaznavajo porast članstva in ugotovljeno je, da se je članstvo letno povečevalo za 10%.

Seznanjeni so bili z delom PO Celje in z delom IO in z delom Sveta stranke. Razumejo težko finančno situacijo na nivoju države, vendar želijo več posluha državljank in državljanov Republike Slovenije. Za vse se lahko najdejo sredstva, a za pokojnine, ki že stagnirajo in realno padajo od leta 2010 pa sredstev ni. Vodstveni delavci v državni upravi se izplačujejo enormne zneske in so totalno izgubili stik z realnostjo. Delavci in upokojenci pa se s težavo prebijajo iz meseca v mesec.  Želijo si, da se sodstvo loti svojega dela in postopke skrajšajo na minimum. Vsem, ki so lastninili je potrebno pobrati nepremičnine, če ne vedo njihovega izvora.

Zato apelirajo na vodstvo stranke, da poskuša s svojim delom in vplivom, ki so ji ga dali volivke in volivci, resno stopijo v bran pravicam, ki nam pripadajo po Ustavi RS.

Pohvalili so delo poslank in poslancev in zaželeli, da uresničujejo kar je zapisano v koalicijski pogodbi ter kar je zapisano v Statutu stranke.

Srečko KOROŠEC