Teren

07/05/2015
 

Stranka DeSUS obiskala Dolenjsko, Belo krajino in Posavje

V petek, 17. aprila so ministri, državni sekretarji ter poslanci iz vrst stranke DeSUS obiskali Dolenjsko in Belo krajino. Posamezni ministri in državna sekretarka Marija Pukl in državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Tadej Slapnik so dopoldne obiskali različne institucije vezane na njihov krogotok dela, popoldne pa je v Stopičah, v Restavraciji Prepih, sledil skupni dogodek – okrogla miza ter srečanje s članstvom. Vsem prisotnim je dobrodošlico in zahvalo za obisk izrekel tudi novomeški župan Gregor Macedoni.

Okroglo mizo je odprl predsednik stranke in zunanji minister Karl Erjavec, ki je na kratko povzel dogajanje preko dneva, nato pa komentiral lokalne ter aktualne politične in gospodarske razmere v državi in širši regiji. Erjavec je poudaril, da se gospodarske razmere izboljšujejo, da je Slovenija na pravi poti, še bolj pa bi se Slovenija morala odpreti za tuje investicije. Za ohranitev gospodarske stabilnosti je ključna  politična  stabilnost in to bo stranka DeSUS tudi zagotavljala,  seveda v kolikor bo v vladi lahko uresničevala  svoj program, je pojasnil Erjavec. Predsednik stranke je ob tem poudaril,  da je trenutno ključna zahteva stranke DeSUS usklajevanje pokojnin v letu 2016, ter ustanovitev demografskega rezervnega sklada, ki bo ta sredstva zagotavljal tudi v bodoče.

Podpredsednik stranke in predsednik odbora za zdravstvo dr. Tomaž Gantar je izpostavil nujnost sprejetja zdravstvene reforme, ki bi bila lahko sprejeta do konca naslednjega leta. Izpostavil je tudi nujnost ureditve sistema Nujne medicinske pomoči –lokalnih urgentnih centrov. Gantar je še razložil, da Odbor za zdravstvo pripravlja tudi dolgoročno strategijo zdravstva do leta 2025 .

Irena Majcen, ministrica za okolje in prostor je pojasnila, da si je v občini Šentrupert, kot zgleden primer zelenega krožnega gospodarstva, ogledala lokacijo nastajajočega lesnopredelovalnega podjetja – ogrevanje na biomaso, proizvajanje električne energije, ogrevanje rastlinjakov za pridelovanje ekološke zelenjave. Majcnova je še dodala, da se ji zdijo tovrstni projekti zelo pomembni tudi za zmanjševanje toplogrednih plinov, sinergijskih učinkov pa je še bistveno več.

Ministrica za kulturo Julijana Bizjak Mlakar je obiskala občino Mokronog-Trebelno, eno redkih manjših občin, ki ima svoj lokalni program za kulturo. Bizjak Mlakarjeva je poudarila pomen kulture, meni, da pa bi vsi skupaj morali bolj zavedati tudi pomena kulturne dediščine. Ministrica je še dodala, da ministrstvo intenzivno pripravlja nacionalni program za kulturo, ki naj bi bil sprejet v letu 2016.

Gorazd Žmavc, minister za Slovence v zamejstvu in po svetu je pozval h krepitvi regijskega sodelovanja in povezovanja z sosednjimi državami regije. Ta sodelovanja so predvidena v perspektivi 2015 – 2020, je razložil minister. Kot primer dobrega kulturnega sodelovanja je Žmavc navedel knjižnico Novo mesto, ki že 20 let sodeluje z občinama Bihač (BiH) in Karlovec (HR). Predpogoj za regijsko sodelovanje pa je urejena infrastruktura, je zaključil Žmavc.

Podpredsednik Državnega zbora  Primož Hainz je na kratko predstavil delovanje poslanske skupine. Poudaril je, da je delovanje le-te dobro usklajeno z strategijo stranke DeSUS, obenem pa se čuti tudi demokratičnost pri odločanju v posameznih perečih tematikah, recimo pri urejanju pravic istospolnih parov. Hainz je še povedal, da je poslanska skupina DeSUS odprta za pogovore in pobude ter vse zainteresirane povabil v Državni zbor.

Sledila je plodna razprava z članstvom, v kateri so sodelovali še generalni sekretar stranke Branko Simonovič, poslanki Jana Jenko in Marinka Levičar ter poslanec Benedikt Kopmajer. Prisotne so pozdravili tudi predsednik regijske enote DeSUS ter predsednik Pokrajinske zveze društev upokojencev za Dolenjsko in Belo krajino  Jože Jazbec ter županja Črnomlja Mojca Čemas Stjepanovič.