Lokalne volitve 2014

24/09/2014
 

LOKALNE VOLITVE 2014 V OBČINI IG

Kandidatka stranke DeSUS za občinski svet občine  IG – Jelka Zimic, dipl.upr.org.

V  OO DeSUS Ig bomo na lokalnih volitvah v občinski svet nastopili s kandidatko za svetnico v občinskem svetu občine Ig, Jelko Zimic, dipl.upr. org., ki je bila do upokojitve zaposlena  kot svetovalka na oddelku za javni red v sektorju za upravne notranje zadeve Upravne enote Ljubljana.
Po upokojitvi pa zadnje štiri leta uspešno vodi OO DeSUS Ig.

Kandidatka stranke DeSUS za občinsko svetnico občine Ig se zavzema za povezovanje in delovanje vseh občank in občanov pa tudi odgovornih akterjev, ki so vpeti v politiko občine. Velik pomen pripisuje medgeneracijski solidarnosti in skrbi za starejšo populacijo. Kot svetnica v občinskem svetu se bo zavzemala za uresničevanje programa stranke DeSUS, ki ga želi uresničevati s širšo vključenostjo prebivalcev in njihovih predstavnikov pri spremljanju problematike in predstavljanju aktualnih stališč. Skladno s programom stranke DeSUS bo na lokalnem nivoju delovala brez razmejevanja na strankarsko pripadnost, v dobrobit lokalni skupnosti.

V nadaljevanju pa objavljamo še nagovor DeSUS-ove kandidatke za občinsko svetnico Jelke Zimic, ki je objavljen v lokalnem časopisu Mostiščar.

Spoštovani krajani in krajanke naše občine Ig!

V času, ko smo priča poskusom zmanjševanja pravic starejših, ko mladi ne morejo dobiti zaposlitve, ko so starejši od 50 let za delodajalca nezaželena delovna sila, ko delavci in kmetje za pošteno delo dobivajo vse manjše dohodke, ko so veliki pritiski za privatizacijo zdravstva, ko številni brezposelni nimajo možnosti za zaposlitev in ko na vse več vrat slovenskih družin trka revščina, je  treba jasno reči: »Ljudje v Sloveniji izgubljajo osnovno človekovo dostojanstvo!«. To je letošnje jasno sporočilo stranke DeSUS, ki je aktualno prav na vseh ravneh družbenega udejstvovanja in sega tudi na področje občinskega delovanja vseh prebivalk in prebivalcev Slovenije.

Občinska organizacija DeSUS Ig uspešno deluje na področju Iga že četrto leto. Dejstvo je, da imajo problemi, ki tarejo prebivalce občine Ig širši skupni imenovalec. Zato je pomembna in potrebna širša vključenost prebivalcev in njihovih predstavnikov pri spremljanju problematike in predstavljanju aktualnih stališč. Skladno s programom stranke DeSUS (brez zniževanja pokojnin, usklajevanje pokojnin ob 2-odstotni gospodarski rasti, vrnitev regresa vsem upokojencem, spodbujanje zaposlovanja mladih in starejših od 50 let, odvzem premoženja tistim, ki so Slovenijo spravili na rob prepada, pošteno plačilo za delavca, ohranitev javnega zdravstva in šolstva..) si bomo člani in simpatizerji stranke DeSUS na lokalnem nivoju prizadevali za realizacijo ciljev, ki bodo v korist vsem krajanom in krajankam občine Ig.

Občinski organizaciji DeSUS Ig se je že pridružilo kar nekaj simpatizerjev, ki so izrazili pripravljenost za sodelovanje pri našem operativnem delu. Tu gre zasluga predvsem koordinatorki stranke naše občinske organizacije, gospe Branki Srebotnjak, ki uspešno organizira in usmerja naša prizadevanja in delo.

Ob tej priliki vabim vse člane stranke, simpatizerje stranke DeSUS ter krajanke in krajane občine Ig, da nam posredujejo konkretna stališča in predloge, kaj bi bilo potrebno v naši občini še urediti da bo bivanje v naši občini še bolj kvalitetno. Posredovane predloge bomo tudi vključili v naš program in se za realizacijo argumentiranih potreb po volitvah tudi zavzemali. Veseli bomo, če se nam boste pridružili pri naših prizadevanjih za kvalitetnejše bivanje v naši občini Ig.

Občinska organizacija DeSUS Ig
predsednica Zimic Jelka, dipl.upr.org.