Lokalne volitve 2014

22/09/2014
 

Marija Horvat – kandidatka za županjo Ljubljane

Marija Horvat

diplomirana ekonomistka, višja predavateljica, članica Mestnega odbora DeSUS Ljubljana, članica Nadzornega odbora MO Ljubljana je kandidatka za županjo Ljubljane

Vsa poklicna in delovna pot Marije Horvat je tesno povezana z gospodarstvom; delala je v velikih gospodarskih sistemih (Emona, Mercator, Oljarica Kranj), večinoma na finančno-računovodskem področju, precej časa tudi na vodstvenih mestih, zadnja leta v lastnem podjetju za finančno-računovodske storitve.

Zaradi uspešnega delovanja v gospodarstvu je bila leta 2011 razglašena za računovodjo leta.

Ob osnovnem delu je pisala strokovne prispevke (Finance) in se strokovno izpopolnjevala, pridobila pedagoško-andragoško izobrazbo za višjo predavateljico ter na višjih strokovnih šolah predavala snov svojega strokovnega področja.

Udejstvovala se je tudi drugod; med drugim je bila članica ljubljanske Četrtne skupnosti Rožnik, članica Sveta Osnovne šole Vrhovci, zdaj je članica Nadzornega Odbora MO Ljubljana.

Zaradi njenih znanj in izkušenj v gospodarstvu, javni upravi in javnem življenju ter zaradi njene odločnosti, optimizma in čuta za stvarne probleme ljudi je Mestna organizacija DeSUS Ljubljana prepričana, da je Marija Horvat najbolj primerna kandidatka za najodgovornejšo funkcijo v Ljubljani.