Volitve 2014

18/09/2014
 

LOKALNE VOLITVE 2014 V OBČINI HOČE- SLIVNICA

V  OO DeSUS Hoče-Slivnica smo se odločili kandidirati z kandidatko za županjo Zdenko  Gajzer,  dipl. ekon., ki je do upokojitve delala v gospodarstvu na področju financ, računovodstva in planiranja, zadnjih 10 let pred upokojitvijo pa vodila uspešno podjetje. Po upokojitvi se je aktivno vključila v življenje v kraju, se angažirala v društvih, v preteklih dveh mandatih je bila svetnica občinskega sveta, sodelovala je v odborih za finance, kmetijstvo in komunalo. Gajzerjeva sodeluje v Programskem svetu  Projekta starejši za višjo kakovost življenja doma pri ZDUS, je tudi prostovoljka in koordinatorka projekta v občini in regiji. Pri kandidaturi za županjo jo podpira tudi ZDUS .

Moto naše županske kandidatke je, da se le s povezovanjem vseh, ki so vpeti v politiko občine,  brez razmejevanja na strankarsko pripadnost, da največ narediti za dosego skupnih ciljev. Ne daje neuresničljivih obljub in daje velik pomen poštenju, prostovoljstvu in medgeneracijskemu sodelovanju.

Stranka skupaj z župansko kandidatko nastopa s popolno listo kandidatk in kandidatov

v VE 1 :

za občinski svet : Zdenka Gajzer, Marijan Haložan, Cvetka Rak, Milan Kvas, Renika Šiško, Jožef Klampfer, Pavlina Kvas, Anton Jus, Marica Puž, Anton Ertl in Jana Dolinšek in za svet KS Hoče in Rogoza,

 v VE  2:

za občinski svet: Herman Jakolič,  Jožica Šnuderl,  Rajko Cvirn,  Sonja Kremavc, Vladimir Kojzek, Magdalena Beras,  Janko Jurgec in Gabrijela Škorjanc in za svet KS Orehova Hotinja vas.

Prepričani smo, da smo za člane občinskega sveta in svetov krajevnih skupnosti izbrali najboljše kandidate, ki bodo po svojih močeh prispevali svoj delež pri odločanju o potrebah in željah občanov. Vsekakor pa zagotavljamo tesno sodelovanje med občinskim svetom,  sveti krajevnih skupnosti in z občani preko zborov občanov.

Hoče, 16. 9. 2014

OO DeSUS Hoče Slivnica