Volitve 2014

14/07/2014
 

Podvojili smo število poslanskih mandatov!

Stranka DeSUS je na včerajšnjih predčasnih državnozborskih volitvah dosegla najboljši volilni izid doslej, saj je po neuradnih podatkih Državne volilne komisije (DVK) ob preštetih 99,97% glasovnicah prejela 10,21% ali 88.026 glasov. To pomeni, da bo imela predvidoma deset poslank in poslancev v Državnem zboru in bo tretja največja poslanska skupina, medtem ko je na zadnjih, tudi predčasnih, parlamentarnih volitvah leta 2011 prejela slabih 7% glasov oziroma je imela do zdaj 5 poslank in poslancev.

Poleg predsednika stranke Karla Erjavca in sedanjih poslancev Franca Jurše, Marjane Kotnik Poropat in Ivana Hršaka, bodo poslanski mandat predvidoma dobili tudi mag. Julijana Bizjak Mlakar, Tomaž Gantar, Marinka Levičar, Primož Hainz, Benedikt Kopmajer in Uroš Pikl.

Predsednik DeSUS-a Kar Erjavec je sinoči po končnem neuradnem volilnem izidu dejal, da se sicer lahko veselimo „bronaste medalje“, se pa stranki že pričenjamo pripravljati na osvojitev „srebrne medalje“ na oktobrskih lokalnih volitvah.

V zvezi z morebitnim sodelovanjem v vladi, ki jo bo zelo verjetno sestavil predsednik najuspešnejše politične stranke na včerajšnjih volitvah, dr. Miro Cerar, je Erjavec povedal, da je DeSUS pripravljena sodelovati, če bo lahko v njej uresničevala strankin program, torej:

  • hranitev socialne države ter javnega zdravstva in šolstva,
  • vrnitev regresa vsem upokojencem,
  • usklajevanje pokojnin z rastjo plač ob ustrezni gospodarski rasti.

 

Benedikt Kopmajer

41-Benedikt-Kopmajer

vo 11. Benedikt – Beno Kopmajer

Rojen: 5. 3. 1956
Predmetni učitelj, svetovalec za vojaške zadeve.

Od leta 1977 sem zaposlen v državni upravi. Za kandidaturo na listi stranke DeSUS sem se odločil, ker so mi blizu vrednote in program stranke, ker se stranka zavzema za socialno državo, za redne in dostojne pokojnine, za zagon gospodarstva, za nova delovna in ker nasprotuje privatizaciji zdravstva. Kot poslanec si bom prizadeval izpolnjevati program stranke v dobro slovenskih državljank in državljanov.

Karl Viktor Erjavec

69-Karl-Erjavec

vo 4. Karl Viktor Erjavec

Rojen: 21. 6. 1960
Univ. dipl. pravnik, minister za zunanje zadeve.

Stranka DeSUS se je v preteklosti izkazala z dejanji. Trdno je vztrajala pri svojih programskih izhodiščih in ni dovolila zmanjševanja pokojnin ter razkrajanja socialne države. Če želimo uresničiti vse točke našega programa, potrebujemo večjo podporo državljank in državljanov na prihajajočih volitvah. Z več poslanci v državnem zboru bo naša moč večja. Zato pojdimo na volitve in glasujmo za stranko DeSUS. Vrnimo ljudem dostojanstvo.

Julijana Bizjak Mlakar

58-Julijana-Bizjak-Mlakar

vo 10. mag. Julijana Bizjak Mlakar

Rojena: Ljubljana, 7. 9. 1956
Magistrica poslovne politike in organizacije, podžupanja v Občini Kamnik, področna sekretarka.

Kot pomočnica ravnatelja kamniške gimnazije in članica uprave zavarovalnice sem se kalila v vodenju javnega zavoda in gospodarske družbe. Sem soavtorica dveh knjig in avtorica več člankov. V veliko čast si štejem, da se mi je kot pobudnici pridružilo več kot 74.000 somišljenikov v društvu Gibanje za ohranitev in izboljšanje javnega zdravstva. S pomočjo tega gibanja sem kot poslanka uspela preprečiti načrtovano razgradnjo javnega zdravstva in njegovo privatizacijo. Mladim moramo zagotoviti prihodnost, nezaposlenim delovna mesta, delavcem dostojne plače in upokojenim dostojne pokojnine. Kandidiram, ker politika vpliva na našo skupno prihodnost, zato je ne prepustimo iskalcem zasebnih koristi.

Tomaž Gantar

40-Tomaž-Gantar

vo 2. Tomaž Gantar

Rojen: 21.3. 1960
Zdravnik, specialist urolog

Nekonkurenčnost gospodarstva, omejevanje socialnih pravic, nižanje pokojnin, ukinjanje javnega zdravstva in šolstva, nadaljnje siromašenje že obubožanih in nemočnih, so trendi, značilni za obdobje zaostrenih gospodarskih razmer. Res je, potrebujemo spremembe in potrebujemo reforme – za uspešno Slovenijo, za učinkovito gospodarstvo, za ohranitev socialne države in dostojanstva vseh nas. Verjamem, da to v Desusu znamo in zmoremo!

Franc Jurša

70-Franc-Jurša

vo 3. Franc Jurša

Rojen: Ljutomer, 21. 9. 1953
Pravnik, poslanec v Državnem zboru.

Prihajam iz čudovite pokrajine na desnem bregu reke Mure. Leta 1988 sem se zaposlil na Občini Ljutomer. Zatem sem postal direktor KZ Ljutomerčan. Leta 2006 sem bil izvoljen za župana Občine Ljutomer, dve leti pozneje pa še za poslanca v Državnem zboru. Trenutno teče moj drugi poslanski mandat, v katerem sem prevzel tudi funkcijo vodje poslanske skupine. Še naprej se bom zavzemal za ohranitev dostojnih pokojnin, vrnitev dodatka za rekreacijo vsem upokojencem in javno zdravstvo. Predvsem pa bom še naprej aktivno deloval na področjih, ki so neposredno povezana z območjem Prlekije.

Marjana Kotnik Poropat

75-Marjana-Kotnik-Poropat

vo 4. Marjana Kotnik Poropat

Rojena: Ruše, 27. 1. 1944
Univ. dipl. pravnica, poslanka v Državnem zboru.

Moje življenje in delo sta povezana s Štajersko. Opravljala sem različna dela v gospodarstvu in javnem sektorju. Tri mandate sem bila občinska svetnica v Rušah, še vedno sem poravnalka v kazenskih zadevah. Od leta 2011 z veseljem opravljam funkcijo poslanke. V tem mandatu sem si v Državnem zboru prizadevala za to, da se ponovno uveljavi pravna država, da bodo prišli pred sodišča vsi tajkuni in drugi kršitelji zakonov, ne glede na to, ali so funkcionarji ali navadni državljani, in da bo izterjano »pokradeno « premoženje. Zavzemala sem se za socialno državo, za to, da se ne znižajo pokojnine, za javno zdravstvo in šolstvo. S svojimi prizadevanji bom nadaljevala tudi v novem mandatu.

Marinka Levičar

57-Marinka-Lavrič

vo 1. Marinka Levičar

Rojena: 5. 7. 1951
Dipl. sociologinja, novinarka.

Kot dolgoletna odgovorna urednica revije Vzajemnost dobro poznam potrebe starejših ljudi. Zato si bom prizadevala, da bodo pokojnine in druge pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanje varne in neokrnjene in za ukinitev prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja in za združitev z obveznim.

Primož Hainz

60-Primož-Mainz

vo 2. Primož Hainz

Rojen: Celje, 4. 2. 1947
Dipl. prof. zgodovine in sociologije, upokojenec.

DeSUS se je oblikovala kot najdoslednejša socialno opredeljena stranka, zato je to moja stranka. Iz tega razloga tudi kandidiram na njeni listi. Zagovarjal bom interese upokojencev, mladih, invalidov, brezposelnih in vseh ljudi, ki potrebujejo organizirano državno pomoč v nasprotju z ozkimi interesi kapitala. Potrebujemo javne ustanove, ki ne ustvarjajo dobička, ampak služijo ljudem in pravičen pokojninski sistem, ki sloni na vloženem delu in medgeneracijski solidarnosti. Pri doseganju tega cilja nam lahko uspešno pomagajo nevladne organizacije. Imamo svobodo in državo, ne zlorabljajmo zgodovine v politične namene.

Uroš Prikl

09-Uroš-Prikl

vo 11. Uroš Prikl

Rojen: Maribor, 18. 9.1972
Univ. dipl. ekon., direktor.

S svojim znanjem, izkušnjami, energijo in voljo si bom prizadeval, da se bo najranljivejšim skupinam namenilo več pozornosti. Zato se bom zavzemal za brezplačno izobraževanje za vse, ki se morajo in želijo izobraževati, za dostopnost zaposlitev za vse, ki zmorejo delati, za vsem dostopno javno zdravstvo in socialno varstvo, predvsem pa za dostojne pokojnine kot ustavno kategorijo in ne socialni korektiv. To so predpogoji za dolgoročni napredek in blaginjo, kar si želim ob morebitni izvolitvi za poslanca tudi doseči ter delovati skupaj z državljankami in državljani Republike Slovenije.

Ivan Hršak

62-Ivan-Hršak

vo 9. Ivan Hršak

Rojen: Trbovlje, 25. 12. 1957
Varnostni inženir, poslanec v Državnem zboru.

Za ponovno kandidaturo za poslanca sem se odločil, ker v tem skrajšanem mandatu, zaradi predčasnih volitev nisem mogel dokončati svojega načrtovanega dela. Čutim, da lahko s svojim znanjem in dosedanjimi pridobljenimi političnimi izkušnjami v teh težkih razmerah v naši državi bistveno prispevam k uspešni poti iz krize. S tem pa tudi k znatnemu dvigu in izboljšanju življenjskega standarda, ki si ga zaslužijo vse državljanke in državljani! Trdno sem prepričan v uspeh.