Novice

23/05/2014
 

Za enotnost, ko gre za invalide

634

Kandidatka na listi Desus za volitve v Evropski parlament Marija Pukl se je danes v URI-Soča v Ljubljani udeležila razgovora kandidatov, ki se potegujejo za mesta v Evropskem parlamentu, z invalidi. Soočenja, ki so ga pripravili vNacionalnem svetu invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS), so se udeležili številni invalidi in predsednikiinvalidskih organizacij ter druga zainteresirana javnost, je vodil sekretar Zveze društev gluhih in naglušnih SlovenijeMatjaž Juhart.

Poleg Puklove so na dogodku sodelovali Anton Bebler (Socialni demokrati), Monika Bračika (Državljanska lista), Ivana Gornik (Zares), Alenka Jelenović (SNS), Dorijan Maršič (Kacin-Konkretno), Luka Mesec (Združena levica), Lojze Peterle (NSi + SLS), Iztok Prislan (Verjamem), Marjan Sedmak (Pozitivna Slovenija) in Romana Tomc (SDS).

Kot so zapisali v vabilu na soočenje, so invalidi pogosto politično heterogeni, nikakor pa ne pasivni. Letošnje evropske volitve so zaradi naraščajočega problema revščine med invalidi, ovir pri izvajanju konvencije ZN o pravicah invalidov, neizpolnjene obljube o Evropskem aktu o dostopnosti in številnih drugih razlogov še pomembneje kot v preteklosti. Zato se želijo invalidi in njihovi reprezentativni predstavniki v NSIOS, ki združuje več kot 100.000 interesno povezanih invalidov, srečati s kandidati na letošnjih evropskih volitvah in izvedeti, kaj nameravajo za največjo manjšino storiti v primeru izvolitve.

Moderator je vsakemu predstavniku liste postavil dve vprašanji, in sicer zakaj bi invalidi volili vas ter kako se boste vi in vaša lista angažirali v zvezi z vprašanji, povezanimi s položajem invalidov. Marija Pukl, druga na listi Desus, z dolgoletnimi izkušnjami na področju sociale in varstva pravic delavcev, med drugim je tudi podporna članica Medobčinskega društva invalidov Domžale in članica Združenja za državljanski nadzor zdravstvenega varstva ZANAS v Sloveniji, je izpostavila glavne točke programskih zavez, s katerimi Desus nastopa na tokratnih volitvah. Med njimi so tudi krepitev prostovoljstvain solidarnosti, pravica do dostojanstva, zaščita pravic iz preteklega dela, zaščita pravic starejših na ravni Evropske unije in OZN. »Zavzemali se bomo za to, da bo EU namenila več sredstev za podporo delovanju somopomočnih organizacij starejših, invalidov, bolnikov, katerih delovanje temelji na prostovoljstvu in solidarnosti,« je poudarila Puklova.

Pri tem je omenila, da je nosilec liste Desus in evropski poslanec Ivo Vajgl Evropski komisiji zastavil pisno poslanskovprašanje, v katerem je podpredsednico Evropske komisije in komisarko za pravosodje, človekove pravice in državljanstvo Viviane Reding med drugim spomnil, da bi moral biti po njenih napovedih Evropski akt o dostopnosti sprejet že konec leta2012. Vajgl je Komisijo ob tem opozoril tudi, da EU še vedno ni ratificirala Izbirnega protokola h Konvenciji Združenih narodov o pravicah invalidov iz leta 2006, ki natančneje določa možnost pritožbe zaradi kršenja določil Konvencije.

Po besedah Puklove se bodo tudi v novem sklicu mandata Evropskega parlamenta še naprej zavzemali za čim prejšnjesprejetje omenjenih dokumentov, ki bodo invalidom omogočili varstvo njihovih pravic, izboljšanje položaja v družbi in njihovo vključevanje v vse procese odločanja o zadevah, ki jih zadevajo.

Puklova je poudarila tudi, da morajo biti slovenski evropski poslanci enotni pri sprejemanju resolucij s področja invalidovin drugih ranljivih skupin, nujno se morajo povezati in sodelovati s civilno družbo s tega področja, da bodo zadeve opredeljene po strokovni plati in da bo na podlagi tega prišlo do implementacije ter izvajanja aktov.