Teren

14/05/2014
 

Skupaj ZA pravice starejših v Sloveniji in Evropski uniji

486

Stranka Desus je ob sodelovanju Zveze društev upokojencev Slovenije (Zdus) v Mariboru priredila volilno konvencijoz naslovom Skupaj ZA pravice starejših v Sloveniji in Evropski uniji. Številne udeležence, ki so prišli iz vseh slovenskihpokrajin, so nagovorili predsednik stranke Desus Karl Erjavec, predsednica Zdus dr. Mateja kožuh Novak in evropski poslanec in nosilec kandidatne liste Desus Ivo Vajgl. V obliki video-nagovorov pa so se predstavili tudi vsi  kandidatke inkandidati na listi - Marija Pukl, Izidor Salobir, Ingeborg Ivanek, Bojan Bratina, mag. Jana Jenko, Anton Dragan in Marjana Kotnik Poropat.

Karl Erjavec je uvodoma izrazil zadovoljstvo, da stranka Desus kandidira na letošnjih volitvah v Evropski parlament in, da ima za nosilca kandidatne liste – aktualnega evropskega poslanca in človeka z bogatimi izkušnjami - Iva Vajgla. Leta 2004 smo s članstvom v EU „uresničili svoje sanje, čeprav je bila Slovenija vedno del Evrope,“ je spomnil Erjavec. Bili smo „zgodba o uspehu“, danes na ta čas gledamo z nekaj grenkobe, a predsednik Desusa ostaja optimističen, prepričan je namreč, se bomo kot del Evrope kot država tudi v prihodnje razvijali.

Opozoril je, da se v Sloveniji poleg Desusa, Zdusa in nekaj nevladnih organizacij nihče ne ukvarja z vrsto vprašanj, povezanih s staranjem. V Evropski uniji je premalo pozornosti namenjene človeku, medtem ko je večina pozornosti usmerjena v reševanje bank in finančne trge. „Evropa je bila vedno socialno naravnano okolje, danes to težko trdimo“. V Evropi smo priče zaskrbljujočemu trendu, ko v socialni strukturi obstajala le še reven in izjemno bogat sloj miljarderjev.„Mislim, da moramo biti zato prisotni v Evropskem parlamentu“.

Erjavec je menil, da če imamo evropske sklade za razvoj podeželja, varstvo okolja, kmetijstvo, bi potrebovali tudi sklad za podporo programom za starejše. Tudi v Sloveniji bi nam takšna sredstva zelo prav prišla, saj npr. nimamo ne negovalnih bolnišnic ne urejene dolgotrajne oskrbe starejših. Erjavec se je vprašal, zakaj ne bi na ravni EU zasnovali tudi enotne politike do starejših – povsem nesprejemljivo je namreč, da lahko o pokojninah odločajo vsakokratne vlade. Prepričan je, da bo Ivo Vajgl, ki je med slovenskimi poslanci v Evropskem parlamentu najbolj aktiven, znal tudi v naslednjem mandatu zagovarjati takšne predloge.

Ocenil je, da je pomembno, da je prišlo med Desusom in Zdusom do poglobljenega sodelovanja prav pri odločitvi o sodelovanju z evropskim poslancem Vajglom in se ob tem Zdusu zahvalil za podporo. „25. maja se bomo veselili, ker bomo imeli v Bruslju svojega predstavnika,“ je sklenil Erjavec.

Predsednica Zdus dr. Mateja Kožuh Novak je povedala, da se v Zvezi zavedajo, da „čas, ko se bomo morali boriti za svoje pravice, šele prihaja“.
“Nujno rabimo svojega predstavnika v Evropskem parlamentu“ in to dobrega diplomata, kakršen je Vajgl, ki se ne bo bal namednarodnem parketu zastopati interesov starejše populacije. Spomnila je, da je bil Vajgl lansko leto takoj, ko so mu jo predstavili, naklonjen njihovi zamisli, da bi OZN sprejela tudi konvencijo o pravicah starejših, in je o tem, ob njihovi udeležbi, tudi pripravil uspešno konferenco o starejših v Bruslju.

Če hočejo mlajši imeti starše, ki bodo lahko skrbeli sami zase, naj se odločijo za Vajgla in gredo na volitve, je sklenila Kožuh Novakova.

Ivo Vajgl je uvodoma dejal, da je, ko se je odločil za sodelovanje z Desusom in Zdusom, vedel, kakšna so pričakovanja – da bo politika delala za dobro ljudi. Zelo žalostno se mu zdi, ko vidi ljudi, ki so vse življenje trdo delali, danes pa živijo na robu revščine – to je nesprejemljivo. Ocenil je, da bi bili upokojenci v Sloveniji v stalni nevarnosti, da se „nekdo poigra z njihovimi pokojninami“, če ne bi bilo Desusa. Te so ena prvih temeljnih nalog evropskih poslancev, kdorkoli že bo izvoljen na listi Desus. To je stranka razuma in sredine, razmišljanja, ki je povezovalno in ne razdiralno.

Vajgl, ki je 24 let preživel v drugih državah kot novinar oziroma kot diplomat, je v zvezi s politično situacijo v Sloveniji dejal, da „če nek politik reče, da ne spoštuje zakonov in sodišča, je to nesprejemljivo. Sem za pravno državo, kjer se bo vsakdo počutil varnega in varovanega.

V nadaljevanju je Vajgl predstavil povzetek programskih točk, ki so podlaga volilnega programa kandidatne liste Desus s podporo Zdus na volitvah v Evropski parlament. Nazadnje je sklenil, da se „bomo uprli poskusom omalovaževanja starejše generacije“ in tudi zato je treba voliti in izbrati Desusovo listo št. 13.

Povzetek programskih točk

1. Zavzemali se bomo za to, da bo na ravni Evropske unije sprejeta strategija aktivnega staranja, ki bo omogočila, da bodo starejši aktivni državljani lahko uporabili svoje izkušnje, znanje in modrost za podaljševanje samostojnega življenja, za vzdrževanje zdravja v starosti in za organizacijo medsebojne pomoči starejših.

2. Uprli se bomo poskusom, da bi v Sloveniji in drugih državah postsocialistične Evrope omalovaževali delo in prispevek generacije, ki je po drugi svetovni vojni postavila na noge novo Evropo. Ta generacija je dala največ, kar je imela v boju proti fašizmu in nacizmu, in tega nihče nima pravice izbrisati!

3. Zaščitili bomo dostojanstvo v starosti in opozarjali na neetičnot politike, ki rine starejše ljudi na in pod prag revščine!

4. Na ravni Evropske unije bomo opozarjali, da se že pridobljene pravice starejših in predvsem pokojnine ne smejo zmanjševati. Zato se bomo v okviru EU aktivno zavzemali za sprejem konvencije OZN o pravicah starejših.

5. Zavzemali se bomo za to, da bo v Evropski uniji, podobno kot pri upravljanju bank in nadzoru proračunov, sprejet ukrep nadzora pokojninskih in demografskih skladov.

6. Opozarjali bomo na problem čakalnih dob za zdravstvene storitve in zahtevali sprejem evropskih standardov, ki bodo povsod zagotavljali učinkovite, pravične in dostopne zdravstvene storitve in zaščito.

7. Podobno kot je bila na ravni Evropske unije sprejeta pomembna spodbuda za podporo mladim, ki iščejo zaposlitev, se bomo zavzemali za sprejem jamstvene sheme za spodbujanje zaposlovanja oseb, starejših od 50 let, ki so kljub bogatemu znanju in izkušnjam nezaposleni in veljajo za trajno nezaposljive.

8. Zavzemali se bomo zato, da bo Evropska unija namenjala več sredstev za podporo delovanju samopomočnih organizacij starejših, invalidov bolnikov in drugih ogroženih skupin. Zagotoviti moramo, da bodo lahko ljudje, ki se povezujejo v te skupine, v okviru programov aktivnega staranja skrbeli sami zase in si nudili medsebojno pomoč, s tem pa prispevali k razvoju in utrjevanju dolgoživih družb.

9. Zavzemali se bomo za medgeneracijsko solidarnost in socialno Evropo. Odločno nasprotujemo umetnemu ustvarjanju vtisa, da obstaja v Sloveniji ali kjerkoli v Evropi konflikt med interesi starejše in mlajše generacije. Varnost in zanesljiva prihodnost enih in drugih sta odvisni od zagona gospodarstva, visokega vrednotenja znanja in odgovornega usmerjanja vzpodbud na nacionalni in evropski ravni.

10. Aktivno bomo vzpodbujali ukrepe na ravni Evropske unije, ki bodo dali nov zagon različnim oblikam socialnega podjetništva in zadružnega združevanja, ki lahko postane močan del gospodarstva tako v Sloveniji kot v Evropi.

11. Končno in ne nenazadnje, prizadevali si bomo ohranjati kulturno dediščino in spodbujati umetnost in ustvarjalnost – to pomeni tiste vrline našega naroda, ki so ga ohranile in ubranile. Z enako energijo in poudarkom si bomo prizadevali zagotoviti spodbude za ohranjanje čudovite narave in okolja, na katera smo še vedno lahko ponosni“.