Teren

13/05/2014
 

Skupščina Območnega odbora DeSUS Velenje

Untitled-3

Skupščina Območnega odbora DeSUS  Velenje 7.5.2014 v KOLODVORSKI RESTAVRACIJI.

V Sredo se je sestala skupščina Območnega odbora DeSUS Velenje, na kateri so preverili delo območnega odbora v preteklem mandatu, pregledali plan za naslednje leto, in izvolili novo vodstvo organov stranke Območnega odbora.

Na Skupščini so bili tudi gostje iz vodstva stranke G. Sašo GERAŽIN podpredsednik stranke DeSUS,  predsednik ŠPZDU g. Karel Drago SEME, predsednika Občinskega odbora Šoštanj g. Marjan MEVC in Občinskega odbora Šmartno ob Paki g. Rudi MEH, ter predsedniki društev upokojencev v občini Velenje in drugi vidni predsedniki pododborov in predsedniki MČ  v občini.

Kulturni program so popestrili harmonikarji orkestra Barbara Premogovnika Velenje.

Poročilo o delu je podal predsednik Območnega odbora Srečko Korošec in povedal, da se stranka zavzema za vse generacije. Poseben poudarek je dal na skrb za starejše, ki v tem času potrebujejo pomoč širše družbe. Poudaril je, da je razočaran nad delom vlade, ki se ne ukvarja s problemi gospodarstva ampak se ukvarja sama s seboj. Dejavnost svetnikov in svetnic je usmerjena predvsem v usklajeno delovanje v Svetu MOV. Aktivno sodelujejo v vseh odborih in komisija imenovanih na Svetu MOV.

Poseben poudarek  je bil na dobro in povezovalno sodelovanje z društvi in vsemi subjekti v MOV kot tudi z Občinskima odboroma DeSUS Šoštanj in Šmartno ob Paki. Predsednik se je zahvalil sedanjemu vodstvu za njihovo požrtvovalno delo in  doprinos k povezovanju članstva tudi v težkih časih, ko nekateri stranko zapuščali in dejal, da se članstvo z leta v leto krepi in širi.

Izvolili so tudi nove člane v organe stranke. Bilo je kar nekaj zamenjav v Izvršnem odboru. Za predsednika Območnega odbora je bil ponovno izvoljen sedanje predsednik Srečko KOROŠEC. Člani stranke so pohvalili delo organov stranke. Veliko pohval je prejel predsednik glede na njegovo delo v stranki kot tudi na njegovo delo v Svetu MOV in v srečanjih z društvi.

Gostje so v svojem nagovoru povedali, da je prav to cilj, da se med seboj poveže čim več družbenih subjektov in da izvaja projekte, ki povezujejo vse generacije. Kritika je tekla tudi glede težav pri zaposlovanju, ker je vedno več mladih brez dela. Tudi nedojemljivo je delo vlade, ki  je ravno v rahlem vzponu prišli do vladne krize, kar pa v teh danih časih ne  rabimo. Morali bi se temeljito ukvarjati kako priti do novih delovnih mest za mlade in neupravičeno kritiko da so v državnih podjetjih slabo gospodari. V tem slogu je tudi odločitev o odprodaji državnih podjetij. Vedno pa obstaja bojazen, da bod denar od  prodaje poniknil, mi pa ostali še z večjo negativno finančno odprtino, brez podjetij in postali hlapci v lastni državi. Kritika je bila usmerjena tudi v sodstvo zaradi zavlačevanje sodnih procesov in s tem podpiranje tajkunizacije in njim podobnih zgodb.

Podpredsednik stranke DeSUS g. Sašo GERŽINA pa je predstavil delovanje stranke na državnem nivoju in zavzemanju za samostojnost SOD-a in KAD-a. V teh skladih so sredstva namenjena predvsem za pokojnine. Pohvalil je delo našega Območnega odbora in zaželel veliko uspehov pri nadaljnji  podpori stranke ter nadaljnjih aktivnostih pri prihajajočih volitvah.

 Območni odbor DeSUS
VELENJE