Novice

29/04/2014
 

Podpora evropski kampanji za krepitev solidarnosti med generacijami

Evropski poslanec in nosilec kandidatne liste stranke Desus s podporo Zdus na volitvah v Evropski parlament Ivo Vajgl se je v okviru evropskega dneva solidarnosti med generacijami, ki bo jutri, 29. aprila, pridružil novi kampanji  nevladne organizacije Evropska platforma AGE. Vajgl se je s podporo zavezal, da si bo kot evropski poslanec prizadeval zaspodbujanje solidarnosti med generacijami, kar bo v prihodnjih letih, glede na demografska gibanja, postalo ena ključnih tem in političnih izzivov na evropski ravni.
Vajgl si bo, tako kot drugi podporniki – kandidati za evropske poslance iz več držav in političnih skupin, prizadeval za „družbo za vse generacije“, za to, da bo vsem generacijam zagotovljena „pravičnejša in trajnostna prihodnost“.
Ta cilj je Vajgl sicer podprl že januarja letos, ko je izrazil podporo manifestu, ki ga je pripravila organizacija Evropska platforma AGE. Ključni namen manifesta je poziv odločevalcem, da prispevajo k ustvarjanju „starosti prijazne Evropske unije“ prek različnih politik in ukrepov EU, na primer:

  • uresničevanja človekovih pravic za vse,
  • primernih, poštenih in trajnostnih evropskih sistemov socialnega in zdravstvenega varstva,
  • pravice, da se ljudje postaramo v dobri fizični in dušeni kondiciji,
  • ustvarjanju starosti prijaznih delovnih mest,
  • vključevanju starejših v vse raziskave in politične procese, ki jih zadevajo.

Evropska platfroma AGE združuje okoli 165 organizacij za starejše iz vse Evrope in si prizadeva za krepitev ozaveščenosti javnosti o vprašanjih, ki zadevajo starejše.