Teren

25/04/2014
 

OBČNI ZBOR – Občinskega odbora DeSUS Lendava

V skladu s Statutarnimi pravili DeSUS Lendava, je dne 18.03.2014 v konferenčni dvorani hotela LIPA v Lendavi, bil izveden redni letni Občni zbor OBČINSKE ORGANIZACIJE STRANKE DeSUS – Lendava. Občni zbor je sklical podpredsednik občinske organizacije g. Milan Borak  po predhodnem soglasju z izvršnim odborom. Občnega zbora se je udeležilo 35 članic in članov stranke ter vabljeni gosti g. Stanislav GJERKEŠ – podžupan Občine Lendava, g. Anton SEP – član sveta stranke, G. Štefan Krampač predstavnik OO DeSUS Črenšovci, Jože KOTNJEK – predstavnik OO DeSUS Velika Polana in nekateri lokalni simpatizerji stranke.

Delo je potekalo po soglasno sprejetem dnevnem redu. Pred kratkim je preminil dosedanji predsednik Občinske organizacije DeSUS Lendava g. Ladislav KIRALY, zato je zanj in za druge preminule v tem obdobju, bila z enominutnim molkom izvedena počastitev spomina.

V zadnjem obdobju se je v stranko včlanilo10 članic in članov, ki so bili predstavljeni prisotnim. Po izvoljenih organih Občnega zbora je delo prevzelo delovno predsedstvo, nakar je bilo podano poročilo o delu v preteklem obdobju, poročilo nadzornega odbora in blagajniško poročilo.

Iz poročila o delu je bilo razvidno,

 • da je preminulega predsednika g. Ladislava KIRALYA , ki je bil hudo bolan, skrbelo za delovanje stranke, saj je pogosto usmerjal aktivne člane ter jim predlagal oz. dajal navodila  za čim boljše funkcioniranje stranke. Vidni člani stranke so dostojno poskrbeli za prispevek stranke na pogrebu svojega predsednika.
 • Za boljšo dosegljivost in složno delo je vodstvo stranke uvedlo tedenski DAN SREČEVANJA vsak torek ob 10,00 uri v Pisarni stranke v Kranjčevi ulici 4, Lendava.
 • Vodstvo stranke se je redno udeleževalo organiziranih sej in srečanj na vseh nivojih kot so: Srečanje DeSUS-ovih poslancev in ministrov v Mali Nedelji, Skupna konferenca predstavnikov ZDUS in DeSUS za Pomursko regijo v Turnišču, konstitutivni sestanek SVETA MLADIH stranke DeSUS v Ljubljani ter ostalih sejah  Pokrajinske organizacije.
 • S člani Občinskega sveta so bila občasno dogovorjena stališča glede sodelovanja pri Občinskih aktivnostih.
 • Da so bila dopolnjena in spremenjena Statutarna pravila za potrditev na Občnem zboru

Po nekaj dopolnilnih komentarjih so vsa poročila bila soglasno sprejeta oz. potrjena.

Sprejeta so bila tudi nekoliko spremenjena in dopolnjena Statutarna pravila Občinskega odbora DeSUS Lendava.

Zaradi  izgube dosedanjega predsednika Ladislava Kiralya in zaradi sprememb statutarnih pravil bilo potrebno opraviti predčasne volitve organov stranke. Po razrešnici dosedanjih organov stranke so na predlog Izvršnega odbora bili izvoljeni novi organi stranke in sicer:

V vodstvo stranke so bili izvoljeni:

Drago NAĐ – predsednik, Milan BORAK –  podpredsednik, Terezija CUK – sekretarka

Za člane izvršnega odbora so bili izvoljeni ( 9 članov )

Martin HAJDINJAK, Dragica GABERŠČEK, Magdalena GRAJ, Oton MAJERIČ, Zsuzsa KEPE, Ivan KRPAN, Boris PETEK, Aleksander GERENČER, Elizabeta ČIH.

Za člane Nadzornega odbora so bili izvoljeni ( 3 člani )

Ferenc SZABO, Elizabeta HORVAT, Štefan VӧLGYI

Za častnega člana  na nivoju državne organizacije DeSUS se predlaga g. Štefan Hari.

G. Drago NAĐ, novoizvoljeni predsednik, se je prisotnim zahvalil za zaupanje in obljubil, da bo to zaupanje opravičil in da bo s svojo aktivnostjo spodbujal vse člane k pridobivanju čim večjega vpliva in ugleda stranke, tako v lokalnem okolju, kakor tudi na višjih ravneh stranke.

Nato je v imenu vodstva Drago NAĐ podal Program dela stranke za leto 2014, v katerem so bile poudarjene:

 • aktivnosti v zvezi z jesenskimi lokalnimi volitvami,
 •  pridobivanje vseh aktualnih stališč stranke glede na gospodarske spremembe,
 • zastopanje in podpiranje politike socialne pravičnosti,
 • vodenje posebnih aktivnosti za sodelovanje z Društvom upokojencev, Društvom invalidov in ostalimi civilnimi organizacijami – zastopanje in prenašanje njihovih interesov, kot politična stranka na mesto odločanja to je v Parlament in Občinski svet.
 • Podpiranje enakomernega razvoja vseh KS v okviru Občine, predvsem pri izgradnji infrastrukturnih objektov
 • aktivno sodelovanje pri delu Občinskih svetov in njegovih organih
 • Ureditev internetne oz. spletne strani naše OO DeSUS Lendava, kjer bodo objave oz. informacije in obvestila stranke,
 • tudi nadalje sodelovanje na tradicionalni LENDAVSKI BOGRAČIJADI
 • v sodelovanju za Pokrajinsko organizacijo za Pomurje, pred občinskimi volitvami, v Kulturnem domu v Lendavi organizirati Konferenco na kateri bi naj bilo prisotno vodstvo stranke DeSUS
 • nenehno skrbeti za dobre medsebojne odnose in za ugled stranke, s prefinjenim občutkom do različnosti na vseh področjih komuniciranja z ljudmi, ter s tem povečevati članstvo in simpatije občanov.

Program dela stranke za leto 2014 je bil soglasno sprejet.

Na koncu so vsi gosti pozdravili prisotne ter podali svoja mnenja s katerimi so pohvalili delo Občinske organizacije DeSUS Lendava, ter novemu vodstvu zaželeli uspešno in prijetno delo.

Po končanem službenem delu se je v restavraciji Hotela LIPA , nadaljevalo prijetno druženje ob malici in napitku.

Za OO DeSUS
Lendava
Drago NAĐ