Novice

18/04/2014
 

DeSUS Z NOSILCEM LISTE IVOM VAJGLOM NA EVROPSKE VOLITVE

Svet stranke Desus je na današnji seji podprl predlog izvršnega odbora, da nastopi na volitvah v Evropski parlament z nosilcem liste in evropskim poslancem Ivom Vajglom. Članice in člani sveta stranke so potrdili  tudi sestavo kandidatne liste, ki jo po vrstnem redu sestavljajo Marija Pukl, Izidor Salobir, Ingeborg Ivanek, Bojan Bratina, mag. Jana Jenko, Anton Dragan in Marjana Kotnik Poropat.

Na novinarski konferenci je predsednik stranke Desus Karl Erjavec uvodoma izrazil zadovoljstvo, da se je Desus pri nastopu na evropskih volitvah, ki bodo 25. maja letos, uspešno povezal z Zvezo društev upokojencev Slovenije (ZDUS) in evropskim poslancem Ivom Vajglom. Ta odločitev izhaja iz želje, da bi se tudi na evropski ravni oziroma v Evropskem parlamentu slišal glas starejših, in da bi se tudi evropski poslanci v prihodnje več ukvarjali z vprašanjem starajoče evropske družbe in položajem upokojencev. Erjavec je prepričan, da bo stranka Desus z nosilcem liste Ivom Vajglom in ob podpori Zdusa dosegla odločen volilni izid.

Evropski poslanec in nosilec liste stranke Desus Ivo Vajgl je dejal, da mora biti v prihodnjem mandatu EP vprašanje zaščite dostojanstva starejših večkrat na dnevnem redu, in da „ne smemo dopustiti, da bi se slabšal položaj starejših“. Skupaj s kandidatkami in kandidati, je pojasnil Vajgl, podpirajo socialno-tržno gospodarstvo, ne pa neoliberalnega. „Zavzemali se bomo za socialno pravičnost in takšno usmeritev gospodarstva, ki bo Sloveniji omogočila, da uporabi vse svoje prednosti,“ je izpostavil Vajgl. „Če bom izvoljen za poslanca, nameravam posvetiti pozornost tudi boju zapravičnejše mednarodne odnose in  okrepljeno vlogo Slovenije v teh mednarodnih odnosih. Prav je, da se slovenska diplomacija v svetu zavzema za tiste, ki jim gre slabo,“ je sklenil Vajgl.

Na drugem mestu na kandidatni listi je Domžalčanka Marija Pukl, po izobrazbi družboslovka in naravoslovka, občinska svetnica, članica sveta javnega zavoda UKC, ki je povedala, da se bo, če bo izvoljena, v Evropskem parlamentu zavzemala za medgeneracijsko sožitjevarno starost in za skrb za invalide ter za krepitev načel enakosti in solidarnosti znotrajzdravstvenega sistema.

Poslanka v državnem zboru mag. Jana Jenko iz Tržiča, magistrica znanosti s področja upravnih ved, je med drugim izpostavila potrebo po večjem povezovanju na evropski ravni, tako pri gospodarski kot pri socialni politiki. Pravice starejših so po njenem mnenju ključna prednostna naloga v Evropskem parlamentu, ob tem pa tudi spodbujanje rastidelovnih mest, saj bo prav to vodilo v večjo blaginjo vseh, tudi starejših.

Anton Dragan, ki je doma v Novem mestu, je upokojeni dolgoletni učitelj in ravnatelj, ki je opozoril tudi, da je treba v Evropskem parlamentu uveljaviti prepričanje, „upokojenci nismo socialna kategorija“. Po njegovem mnenju so bile „družbe, ki niso spoštovale zagnanosti in iskrivosti mladih in modrosti starejših, obsojene na propad“.

Izidor Salobir, podjetnik iz Celja, ki se ukvarja z vrednotenjem nepremičnin, sicer pa je po izobrazbi gradbenik in ekonomist, je dejal, da se bo, če bo izvoljen v Evropski parlament, zavzemal predvsem za to, da bi bilo v vsej EU mogoče „za povprečno delo prejeti povprečno plačilo in s tem vsaj povprečno živeti.

Ingeborg Ivanek, upokojena dolgoletna učiteljica, rojena na Dunaju in doma v Gornji Radgoni, je opozorila, da se mora tudi evropska politika bolj zavedati, da ljudje v tem kriznem času živijo težko po vsej Evropi. Velikega pomena se ji zdi zagotavljanje enakega dostopa do izobraževanja.

Marjana Kokot Poropat, poslanka v državnem zboru, doma iz Ruš in diplomirana pravnica, je pojasnila, da za evropsko poslanko kandidira zato, da bi s svojimi izkušnjami prispevala, da bi se tudi v Evropskem parlamentu več slišalo o težavah, s katerimi se soočajo starejši, pri čemer je treba po njenem mnenju izenačiti življenjske pogoje slovenskih upokojencev z evropsko ravnijo.