Teren

17/03/2014
 

USPEŠEN ZAČETEK OO DeSUS – ŠMARJE PRI JELŠAH V NOVEM MANDATU

V minulih letih je Občinska organizacija uspešno uresničevala program stranke DeSUS in realizirala sklepe in stališča Kongresa stranke.Tudi v novem mandatu se zavedamo pomena prisotnost v lokalnem okolju in možnosti vplivanja na državni ravni pri iskanju rešitev za naše člane na področju gospodarstva, sociale, kulture in človekovih pravic, zlasti za starejše in invalidne člane, ki se morajo soočati z novim načinom življenjain drugačnimi potrebami.

grobelno-desus marec 2014 006Z izbranimi metodami dela in z utrezno vsebino , lahko nudimo članom občutek varnosti in povezanosti.To bomo lahko realizirali z druženji na enodnevnem izletu,na tradicionalnem jesenskem pikniku in z dežurno uro enkrat na mesec. Medgeneracijska solidarnost je v našem kraju dobro razvita. Naša naloga pa bo, da poiščemo mesto v njej.

Veliko aktivnosti bomo imeli za povečanje članstva in za prepoznavnost v kraju.Pridobili smo si pisarno za sedež stranke,namestili bomo naslovno tablo in oglasni pano. Praznovanje »osmega marca«,smo imeli na Grobelnem. Udeležba je bila nepričakovano številčna. grobelno-desus marec 2014 001Udeleženci pa zadovoljni, saj niso dobili le hrano in pijačo, temveč tudi kulturni program, ki jih je razvedril in dal druženju poudarek na pripadnosti k stranki, medsebojnem spoznavanju in izmenjavi mnenj, povezanimi s sedanjim časom.

Za OO DeSUS
Šmarje pri Jelšah
Tea Devin