Novice

10/02/2014
 

OBČINSKI ODBOR DeSUS – ŠMARJE PRI JELŠAH

Dne 31.01.2014 je Občinski odbor DeSUS – Šmarje pri Jelšah izvedel PROGRAMSKO-VOLILNO SKUPŠČINO.

Udeležba je bila zadovoljiva – kar 80 članov se jo je udeležilo – od skupnega števila 110 članov.

Čeprav je bil obsežen dnevni red, s 14 točkami,so prisotni strpno sledili poročilom o delu stranke v letu 2013.

Vroče pa je postajalo pri 10 točki, to so bile volitve za predsednika Občinskega odbora stranke in za člane Občinskega odbora.

Za predsednika Občinskega odbora DeSUS je bil izvoljen go.VJEKOSLAV-Slavko JAVORIČ(prejšnji predsednik).Sekretarka je ga.TEA  DEVIN, predsednica Nadzornega odbora pa ga.MILENA  VREČKO.

Razprava po poročilih ni bila obširna, saj so bila poročila izčrpna in natančna.

Program dela stranke za letu 2014 je obširen in zajema smernice stranke DeSUS – Slovenije : ZA učinkovito lokalno samoupravo, za reševanje specifičnih vprašanj gospodarskega, socialnega, družbenega, kulturnega, naravovarstvenega razvoja v našem okolju, pridobivanje članstva in krepitev političnega ugleda stranke.

V prizadevanju stranke za socialno pravičnost, ki bo pomagala izboljšati življenje starejših, bolnih in invalidnih oseb – vabimo vse, ki razmišljate podobno za kar se stranka DeSUS zavzema, da se včlanite v našo stranko.