Teren

12/11/2013
 

SREČANJE ČLANOV DeSUS V PREČNI

Srečanje članov DeSUS in simpatizerjev stranke na letališču v Prečni

V četrtek, 23. oktobra 2013, smo se v Prečni zbrali člani Demokratične stranke upokojencev Slovenije novomeške občine na tradicionalnem jesenskem srečanju. Kljub lepemu jesenskemu dnevu je  bil prostor pred gostiščem v celoti zaseden. Videti je, da upokojencem ni vseeno, kaj se v politiki dogaja, ni jim vseeno, kdo in kako vodi našo občino in državo.

Na srečanju so spregovorili: Miro Berger predsednik MO DeSUS in občinski svetnik, Ana Bilbija, članica IO stranke  DeSUS,   Jože Jazbec, predsednik pokrajinskega odbora DeSUS, ga. Ivanetič občinska svetnica. Vsi govorniki so si bili enotni, da stranka v  MO Novo mesto predstavlja pomembno politično silo. Da stranka tvorno sodeluje z vsemi pomembnimi dejavniki, odbori sveti, komisijami v občini. Pri prizadevanju naše stranke, da bi državo Slovenijo potegnili iz krize v kateri se nahajamo, podpiramo našega predsednika Karla Erjavca pri iskanju takšnih rešitev, ki bi čim manj prizadele državljane in da se breme reševanja krize pravično porazdeli med državljane. V kolikor bo Zakon o davkih šel v obravnavo, ga bo potrebno temeljito predelati, da ne bo povzročil med državljani novih krivic in nepravične porazdelitve bremena gospodarske krize.

Upokojenci se zavedamo, da je potrebno v naši državi ustvariti takšne pogoje življenja, ki bo sprejemljivo in prijazno vsem generacijam od najmlajših do najstarejših. In v tem projektu smo pripravljeni sodelovati prav vsi člani DeSUS saj imamo dovolj znanja izkušenj in volje.

 Anton Dragan