Foto

13/09/2013
 

DeSUS in ZDUS o varčevalnih ukrepih

V sredo, 11. septembra 2013, sta se na temo varčevalnih ukrepov Vlade RS sestala vodstvo stranke DeSUS in Zveze društev upokojencev Slovenije. Pogovor je tekel predvsem o ukinitvi rekreacijskega dodatka, katerega prejema približno 400 tisoč upokojencev s pokojninami do 622 evrov, in sicer prejemnikom pokojnine do 414 evrov pripada dodatek v znesku 367,95 evra, tistim s pokojnino od 414,01 do 518 evrov se izplača 223,56 evra, tistim s pokojnino od 518,01 do 622 evrov pa 166 evrov.

Vodstvi DeSUS-a in ZDUS-a sta sprejeli pomembne sklepe, ki bodo predsedniku Erjavcu služili kot temeljne usmeritve pri delovanju v koaliciji in v Vladi RS. DeSUS in ZDUS ostro nasprotujeta ukinitvi rekreacijskega dodatka, prav tako ne podpirata uvedbe draginjskega dodatka. Predsednik Erjavec je poudaril, da se lahko teh 90 milijonov, kolikor bi privarčevali z ukinitvijo rekreacijskega dodatka, najde tudi na drugačen način. Dodal je še, da ničesar posebnega ne bi dosegli niti z draginjskim dodatkom, ki bi v državno blagajno prinesel 20 milijonov evrov in se ga omenja kot alternativo ukinitvi dodatka za rekreacijo za upokojence, ki prejemajo pokojnino do 450 evrov.

DeSUS in ZDUS predlagata Vladi RS, da ponovno preuči možnost uvedbe kriznega davka, ki bi bil progresivne narave. Predsednica ZDUS-a Mateja Kožuh Novak je povedala, da bi krizni davek plačevali tudi upokojenci, predvsem pa je pomembno, da Vlada RS pove, kam bi usmerila sredstva zbrana preko kriznega davka.

Ob koncu srečanja je predsednik Erjavec povedal še, da je zelo zadovoljen s sodelovanjem DeSUS-a in ZDUS-a ter da mu podpora zveze društev upokojencev veliko pomeni. DeSUS in ZDUS se zavedata, da je Slovenija v izjemno težki situaciji, a države ne moremo reševati na bremenih najšibkejših.