Novice

12/09/2013
 

NEKROLOG

Vilija Klemenca – prijatelja, tovariša in odločnega ter vztrajnega aktivista; je žal v 65.letu premagala zahrbtna bolezen. Umrl je naš predsednik četrtnega odbora DeSUS v Golovcu, kjer je na zadnjih lokalnih volitvah bil izvoljen za četrtnega svetnika. V Štepanjskem naselju in Golovcu je zadnje čase opravljal številne volonterske funkcije, tako kot podpredsednik Četrtne skupnosti Golovec, tajnik gasilskega društva, predsednik odbora ZZB za vrednote NOB, predsednik četrtnega odbora Zveze prijateljev mladine in Društva upokojencev, deloval v svetih osnovne šole in vrtca, predsednik organizacije Rdečega križa in še bi se našlo. Skratka, žal je prenehalo biti srce , ki je bilo motor in duša vzhodnega dela Ljubljane. Tak je bil Vili , odkar se ga spomnim, to pa sega v daljnje leto 1979, ko sva skupaj delovala v kar nekaj terenskih in občinskih družbenopolitičnih organizacijah. Za svoj prispevek k razvoju okolja kjer je živel, za pomoč sokrajanom in sploh za nesebičen trud za boljše in lepše življenje, je lani prejel plaketo glavnega mesta Ljubljana. V DeSUS je bil med zavzetejšimi člani, saj je tako ob lokalnih kot državnozborskih volitvah s svojim osebnim angažmajem, organiziranjem srečanj, sestankov, okroglih miz…močno prispeval k dobrim volilnim rezultatom. Imel je neverjeten čut in voljo za pomoč sočloveku, pravzaprav nobena prostovoljna aktivnost in sodelovanje mu ni bilo odveč.

Človek pozitivnih vrednot in izjemno spoštovan v svojem okolju. Tudi v DeSUS.

Aleš Kardelj