Foto

29/08/2013
 

DeSUS in ZSSS IMATA SKUPNA STALIŠČA

V torek, 28. avgusta sta se sestali vodstvi stranke DeSUS in Zveze svobodnih sindikatov Slovenije. Osrednje teme pogovorov so bile zniževanje pokojnin, zniževanje socialnih transferjev, zakonodaja s področja zdravstva in ukrepi za izhod iz krize.

ZNIŽEVANJE POKOJNIN IN UKINITEV DODATKA JE NESPREJEMLJIVO

Predsednik stranke DeSUS in zunanji minister Karl Erjavec se je predstavnikom ZSSS, pod vodstvom Dušana Semoliča zahvalil za pobudo za srečanje in sindikalno podporo stališčem stranke DeSUS, da je zniževanje pokojnin ter ukinitev t.i. regresa za upokojence nesprejemljivo.

Vodstvo ZSSS se bo srečalo tudi z drugimi političnimi strankami. Najprej pa se je srečalo z vodstvom stranke DeSUS.

JAVNO ZDRAVSTVO MORA BITI TEMELJ ZDRAVSTVENEGA SISTEMA

Predsednik ZSSS Dušan Semolič je izpostavil, da imata ZSSS in stranka DeSUS več področij, na katerih bi lahko vzpostavili tesnejše sodelovanje. Poleg jasnega stališča, da se pravice upokojencev ne smejo manjšati, imata stranka in sindikat tudi sorodna stališča glede javnega zdravstva, ki mora ostati temelj zdravstvenega sistema. ZSSS bo pripravila tudi svoje predloge za spremembo zdravstvene zakonodaje, ki je trenutno v javni razpravi. Minister za zdravje in podpredsednik stranke DeSUS Tomaž Gantar bo zato po pregledu vseh pripomb na predlagano zakonodajo z ZSSS še enkrat obravnaval predloge zakonov, v katerih bo ministrstvo poskušalo slediti tudi predlogom sindikata.

Glede znižanja socialnih transferjev je bilo skupno stališče, da čas, ko vse več ljudi, ne po svoji krivdi, pada pod prag revščine, ni primeren za zniževanje socialnih transferjev.

Stranka DeSUS bo podprla nekatere predloge za izhod iz krize, ki so bili predstavljeni s strani ZSSS.

PODPORO UVEDBI DAVČNIH BLAGAJN

Izmed nujnih ukrepov za izhod iz krize v ZSSS vidijo uvedbo davčnih blagajn ter odločen boj proti sivi ekonomiji. Primerjalni izračun s sosednjo državo Hrvaško, kjer so v preteklem letu uvedli davčne blagajne, kaže da bi Slovenija iz tega naslova lahko dobila dodatnih 380 milijonov evrov letno. Zato ne razumejo nasprotovanja oziroma odlaganje ukrepa davčnih blagajn s strani pristojnih. Vodstvo stranke DeSUS je zagotovilo, da bo stranka DeSUS ta predlog podprla. Siva ekonomija namreč predstavlja tudi veliko oviro pri razvoju gospodarstva, hkrati pa neupravičeno slabi strukturo javnih financ.

DeSUS in ZSSS se bosta v prihodnje srečala pogosteje.

DeSUS In ZSSS BOSTA OKREPILI SODELOVANJE

Vodstvi DeSUS in ZSSS sta na podlagi razprave ugotovili, da obstajajo še tudi druga področja, kjer bi lahko sodelovali. Zato bo v  prihodnje to sodelovanje okrepljeno in srečanja pogostejša.