Teren

06/08/2013
 

PREDSEDNIK NA TERENU

PREDSEDNIK NA TERENU – DeSUS JE EDINA STRANKA, KI SE BORI ZA PRAVICE UPOKOJENCEV!

Predsednik stranke DeSUS in zunanji minister Karl Erjavec je v juniju in juliju obiskal številne kraje po Sloveniji. Na vseh srečanjih je poudaril, da se še posebno v kriznih časih kaže kako pomembno je, da ima stranka DeSUS poslance v državnem zboru ter da sodeluje v vladi. V nasprotnem primeru bi se pokojnine že znižale in ne bi bilo letnega dodatka za upokojence. Usoda pokojnin v letu 2014 še ostaja nedorečena. Vse ostale stranke pa bolj ali manj podpirajo idejo o trajnem znižanju pokojnin, kar za DeSUS nikakor ni sprejemljivo.

Karl Erjavec je skupaj z Jelko Kolmanič v Domu pod Gorco v Mariboru obiskal častnega člana stranke DeSUS Stanislava Brgleza. V sproščenem pogovoru je Stanislav, ki je je eden izmed ustanoviteljev stranke DeSUS, ocenil da je stranka na pravi poti in dodal: “Kar tako naprej!”

O nekaterih srečanjih s člani stranke DeSUS smo na spletni že poročali. Še več pa v nadaljevanju prispevka…

 

  • Podčetrtek
  • Ormož
  • Ptuj

 

 

PODČETRETEK

V Podčetrtku je spoštovani član stranke DeSUS Jože Počivavšek skupaj z drugimi člani in prijatelji stranke DeSUS pripravil nepozabno srečanje s kulturnim programom in zanimivo razpravo o varčevalnih ukrepih in drugih aktualnih temah v državi.

: Kot se spodobi se je srečanje začelo s slovensko in evropsko himno.

Številne članice in člani stranke so predsedniku Erjavcu izrazili vso podporo pri njegovih vsakodnevnih prizadevanjih, da se pravice starejših ohranijo ter da so pokojnine in regres, kljub drugačnim nameram finančnega ministrstva, ostale nespremenjene. Med drugim so predlagali, da se stranka osredotoči tudi na zdajšnjo ureditev pravice do varstvenega dodatka, spremembo zakona o gozdovih, predloga zakona o nepremičninah ter ureditvi področja javnih del. Menili so, da je potrebno inštitut javnih del razširiti in tako tudi na ta način mladim pomagati do prve zaposlitve. Posebno pozornost so namenili tudi ukrepom, ki naj bi ponovno zagnali gospodarstvo, ki se tudi na podeželju – kljub turistični dejavnosti – sooča z vse večjimi težavami.

Razpravljalci na srečanju so se lotili številnih tem. V ospredju pa so bili varčevalni ukrepi države.

Karl Erjavec je v razpravi podprl številne dobre predloge in poudaril, da mora aktualna vlada narediti vse, da se izogne prihodu tako imenovane “trojke”. Izkušnje drugih drža, npr. Portugalske, jasno kažejo, da so ukrepi trojke lahko zelo boleči. Zniževanje pokojnin, slabitev javnega zdravstva, številna odpuščanja so le nekateri od ukrepov, ki jih trojka zahteva od držav, ki so prejemnice pomoči. Zato je potrebno sprejeti vse ukrepe, da ne pridemo v položaj v katerem so se znašle države prejemnice pomoči.

Zategovanje pasu na eni strani, na drugi strani pa neprestano ter nepregledno draženje projektov kot je TEŠ 6 in podobni pa je popolnoma nesprejemljivo. Zato morajo pristojni narediti vse, da se ugotovi kje so vzroki za stalno višanje stroškov velikih projektov je še izpostavil predsednik. Pri tem je dodal, da ne smemo obupati in moramo korajžno naprej.

Udeležence razprave je navdušil kulturni program, ki si ga pripravili najmlajši.

Ob koncu srečanja se je predsednik Erjavec vsem zahvalil za nepozaben in prisrčen sprejem ter lepe želje, ki so mu jih zbrani namenili v čestitkah za rojstni dan, ki ga je praznoval pred kratkim.

 

ORMOŽ

Občinski svetniki stranke DeSUS Ormož in minister Karl Erjavec so se v uvodu obiska v Ormožu sestali z županom Občine Ormož Alojzom Sokom. Po sestanku z županom pa so skupaj odšli na srečanje s prijatelji stranke DeSUS.

 

V Ormožu so si bili enotni, da predlogi za trajno znižanje pokojnin niso sprejemljivi.

Svetniki DeSUS in župan so ministra zaprosili za pomoč in podporo pri  uresničevanju načrtov, ki se nanašajo na tretjo razvojno os. Posebnega pomena za občino bi bil tudi ponovni zagon proizvodnje sladkorja, ki bi odprla nova delovna mesta in pomagala prizadetemu kmetijstvu. Minister je izrazil podporo obema izpostavljenima projektoma.

Na srečanju s člani in simpatizerji DeSUS so bile izpostavljene številne aktualne teme. Udeležencem srečanja se zdijo nedopustne izjave, da upokojenci niso še nič prispevali k reševanju krize. Pri teh izjavah gre za čisto manipulacijo, saj podatki govorijo popolnoma nasprotno. Pri tem je potrebno jasno povedati, da so pokojnine pravica za preteklo delo in ne socialna pomoč.

Minister Erjavec bo v okviru vlade podprl projekte, ki so mu jih predstavili župan in občinski svetniki DeSUS Ormož.

Vsi so se strinjali s predsednikom, da zmanjševanje števila občin ni realno možno pred lokalnimi volitvami. Država oziroma ministrstvo bi zato moralo poseči po drugih ukrepih, ki bi spodbujali povezovanje občin in delovanje skupnih občinskih uprav. Smiselno bi bilo tudi razmisliti o omejitvi sredstev, ki jih občina lahko porabi za svojo administracijo.

Poleg navedenega so bile na sestanku obravnavane še naslednje teme: sanacija vanje bančnega sistema, privatizacija državnih podjetij, zakon o gozdovih, kvotni sistem pri proizvodnji sladkorja, odvzem premoženja, podpora zaposlovanju mladih, krizni davek, vodni viri in samoprispevki s katerimi je generacija pripomogla k razvoju države.

Članice in člani DeSUS Ormož so prepričani, da je sodelovanje med vodstvom stranke in terenom nujno potrebno.

Predsedniku stranke DeSUS in ministru Karlu Erjavcu so se udeleženci sestanka zahvalili za njegove zasluge pri ubranitvi višine pokojnin in letnega dodatke. Zagotovili so mu, da lahko računa na polno podporo tudi v prihodnje.

     

PTUJ

 

V okviru vladnega obiska na Ptuju in Mariboru se je zunanji minister in podpredsednik vlade Karl Erjavec srečal tudi s simpatizerji in člani stranke DeSUS.

Razpravo sta vodila predsednik MO DeSUS Ptuj Milan Krajnik in predsednik PO DeSUS Ptuj Gorazd Žmavc.

Poleg razprave o pokojninah in letnem dodatku so številni člani stranke, ki so se zbrali v Domu za upokojence Ptuj, poudarili pomen javnega zdravstva in nujnost sprejetja ukrepov, ki bodo pripeljali do krajših čakalnih dob v zdravstvu, okrepitve primarnega nivoja zdravstva in boljši organizaciji dela. Prisotni so si bili tudi enotni, da je na področju zdravstvene politike je potrebna tudi strategija, ki bo jasno razmejila javno in privatno zdravstvo.

Na srečanju so še posebno pozornost namenili javnemu zdravstvu za katerega menijo, da mora ostati nosilec zdravstva v Sloveniji. Potrebne pa so izboljšave.

Pristojni organi bi morali narediti bistveno več za vrnitev tajkunskega premoženja nazaj v Slovenijo so menili vsi udeleženci sestanka. Nezadostni so tudi ukrepi na področju dolgotrajne oskrbe. Hitro staranje prebivalstva v Sloveniji bi moralo biti za pristojne alarm, ki opozarja, da je to področje potrebno urediti in starim ljudem omogočiti dostojno ter spoštljivo obravnavo.

Med člani stranke DeSUS je tudi veliko članov ZDUS-a. Zato vsi podpirajo boljše sodelovanje med organizacijama in potrebo po tem, da se to sodelovanje še nadgradi.

Predsedniku stranke in zunanjemu ministru so “Ptujčani” izrekli pohvalo za zelo uspešno vodenje zunanjega ministrstva in pri tem poudarili pomen gospodarske diplomacije pri odpiranju vrat slovenskemu gospodarstvu. Pozdravili so tudi tesnejše sodelovanje DeSUS-a in ZDUS-a, ki mora biti  stalnica tudi v prihodnje.