Foto

03/07/2013
 

DeSUS IN ZDUS STA ENOTNA

JAVNO ZDRAVSTVO – DA! NEPREMIČNINSKI DAVEK V PREDLAGANI OBLIKI – NE!

Včerajšnje (2.7.2013) srečanje med vodstvom DeSUS-a in ZDUS-a je potrdil zavezništvo na področjih, ki so v interesu starejših in javnega zdravstva. Predsednik DeSUS Karl Erjavec je po srečanju dejal: “Glede na zaostrene razmere ne vidim druge rešitve, kot da delamo skupaj!”

DeSUS in ZDUS utrjujeta sodelovanje, katerega namen je zastopanje pravic starejših.

Javno zdravstvo in predlog Zakona o obdavčitvi nepremičnin sta bili  osrednji temi, ki sta bili obravnavani na sestanku.

Predstavniki stranke DeSUS in Združenja društev upokojencev Slovenije so si bili enotni, da je javno zdravstvo, ki temelji na solidarnosti, vrednota in dobrina, kateri se državljanke in državljani Slovenije ne smemo odpovedati. Predlogi zakonodaje, ki jih je pripravilo Ministrstvo za zdravje gredo v pravi smeri, da se zagotovi enaka dostopnost za zdravstvene storitve za vse. Hkrati zakonske spremembe prinašajo tudi pomembne organizacijske spremembe, ki prinašajo jasnejšo razmejitev med javnim in privatnim zdravstvom. Za trenutne likvidnostne težave zdravstvene blagajne je potrebno sprejeti interventni zakon, ki prinaša dodatne elemente solidarnosti v zdravstveni sistem. Minister Tomaž Gantar je ob tem dejal, da potekajo tudi aktivnosti katerih cilj je, da bi se dobički zavarovalnic dopolnilnega zavarovanja vrnili v zdravstveno blagajno. Vendar se pri tem ministrstvo srečuje z ovirami, ki jih prinaša področna slovenska in evropska zakonodaja.

DeSUS in ZDUS podpirata ukrepe ministrstva za zdravje. Potrebno je narediti vse, da ob koncu leta ne bi prišlo do zloma javnega zdravstva ter pomanjkanja zdravil in medicinskih pripomočkov.

Stranka DeSUS popolnoma podpira pripombe ZDUS-a na predlog Zakona o obdavčitvi nepremičnin. Tudi nekateri izračuni stranke namreč kažejo, da so učinki zakona veliko bolj drastični, kot jih kažejo analize Ministrstva za finance. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča bi se z nepremičninskim zakonom v nekaterih primerih povečalo tudi za desetkrat oz. 1000 odstotkov. To velja predvsem za podeželska območja. Takšno povečanje pa bi predvsem za starejše pomenilo, da bi se morali izseliti iz domačega okolja. Zato ZDUS in DeSUS pozivata naj predlagatelj zakona prikaže realne posledice zakona in pripravi popravke zakona, ki bodo pravičnejši in ne bodo nerazumno dodatno obremenili prebivalstva. V primeru, da bo predlog zakona ostal nespremenjen, ga stranka DeSUS ne bo podprla v Državnem zboru RS. To je potrdil tudi vodja poslanske skupine DeSUS Franc Jurša.

Stranka DeSUS popolnoma podpira pripombe ZDUS-a na predlog Zakona o obdavčitvi nepremičnin. Njegovo sprejetje bi lahko imelo za posledice izselitev starejših iz domačega okolja ter dodatno obremenitev gospodarstva in kmetijstva. Če ne bo prišlo do popravkov zakona, ga poslanke in poslanca DeSUS-a ne bodo podrpli.

Predsednik stranke DeSUS Karl Erjavec ob koncu srečanja ponovno poudaril, da je še posebej v kriznih časih nujno sodelovanje med ZDUS-om in stranko DeSUS. Samo skupna prizadevanja za uveljavljanje pravic starejših bodo obrodila tudi sadove. To se je pokazalo tudi pri letošnji nameri oziroma pobudi finančnega ministrstva, da bi že v letu 2013 prišlo do nižanja pokojnin ter neizplačila regresa za upokojenke in upokojence z nižjimi pokojninami. V letošnjem letu je tako DeSUS-u v sodelovanju z ZDUS-om uspelo, da ni prišlo do znižanja pokojnin in da bo regres izplačan v mesecu juliju. Veliko bolj pa je nejasna usoda pokojnin in regresa v letu 2014. Iz odgovora predsednice vlade na poslansko vprašanje DeSUS-a je namreč razbrati, da se bo vlada težko izognila nižanju pokojnin. Zato je potrebno utrditi sodelovanje DeSUS-a in ZDUS-a, da bom skupaj obranili pravice starejših, ki izhajajo iz njihovega preteklega dela.

Ohranitev pravic starejših je možna samo s trdnim sodelovanjem DeSUS-a in ZDUS-a.

Predsednica ZDUS-a dr. Mateja Kožuh Novak je potrdila, da sta stranka DeSUS in Združenje društev upokojencev v zadnjem obdobju našla skupni interes pri zastopanju pravic starejših. Izrazila je upanje, da bodo skupni interesi utrjevali sodelovanje tudi v prihodnje.

 

 
 
 
 
 
 
 

FOTOGALERIJA: