Foto

02/07/2013
 

ZAGORJE OB SAVI – SKUPŠČINA OO DeSUS

Člani Občinske organizacije DeSUS Zagorje smo se 21. junija 2013, v prijetnem okolju na Vidergi, sestali na programsko volilni skupščini. S svojim obiskom so nas počastili gosta iz PO Ljubljana Pavel Brglez in Robert Kojc ter predstavniki zasavskih občinskih organizacij DeSUS.

Pregledali smo naše dosedanje delo, sprejeli program dela in izvolili novo vodstvo.

V zadnjem mandatnem obdobju je bilo težišče našega dela na treh področjih: priprave na lokalne in parlamentarne volitve, aktivno delovanje v občinskem svetu in njegovih delovnih telesih ter postopna realizacija projektov našega volilnega programa. Po mnenju občinskega odbora in prisotnih na skupščini smo bili zelo uspešni in smo veliko naredili.

Na naš predlog je bilo ustanovljeno novo delovno telo OS Odbor za medgeneracijsko sobivanje. Prav tako na našo pobudo je bilo pripravljeno celovito poročilo o problematiki starejših v naši občini. Občinski svet je tovrstno poročilo obravnaval prvič. Ugotovitve iz poročila so pokazale in utemeljile potrebo po ustanovitvi Centra dnevnih aktivnosti za starejše v naši občini. Na tej podlagi je občina pristopila k izvajanju pilotnega projekta Program aktivnosti za starejše (PAS), ki se organizacijsko izvaja pod okriljem Mladinskega centra Zagorje.

Druga naloga našega volilnega programa, da Zagorje postane Unicefovo mesto, prijazno otrokom, bo to jesen realizirana.

S programom dela smo si začrtali nadaljevanje začetih projektov in realizacijo volilnega programa ter čim boljše rezultate na lokalnih volitvah. Predsednica Občinske organizacije DeSUS ostaja za naslednji mandat gospa Amalija Kuder, podpredsednica pa je postala Anica Ule Maček.

Ob koncu skupščine je predsednik PO Ljubljana gospod Pavel Brglez trem našim članom podelil plakete za njihovo dolgoletno in predano delo v stranki.

Zlato plaketo je prejela  dolgoletna članica in Častna občanka Občine Zagorje ob Savi gospa Irena Drenik, srebrno plaketo pa sta prejela gospa Stanislava Flis in gospod Jože Ranzinger.

Zapisala:

Irena  Medvešek