Novice

02/07/2013
 

KAJ BO S POKOJNINAMI V LETU 2014?

Vodja poslanske skupine DeSUS Franc Jurša je predsednici vlade mag. Alenki Bratušek postavil poslansko vprašanje glede varčevalnih ukrepov na področju pokojnin. V okviru vprašanja je predsednici vlade sporočil tudi, da stranka DeSUS ostro nasprotuje in bo nasprotovala vsem poskusom zniževanja pokojnin. Iz odgovora predsednice vlade mag. Alenke Bratušek je razvidno, da navedbe finančnega ministra, da upokojenke in upokojenci niso še nič prispevali za reševanje krize, ne držijo. Predsednica vlade pa je v odgovoru tudi navedla, da ni prepričana, da bi se v letu 2014 lahko izognili zniževanju pokojnin.

Vodja poslanske skupine DeSUS Franc Jurša je v okviru poslanskega vprašanja predsednici vlade še enkrat sporočil, da v poslanski skupini ne bodo pristali na zniževanje pokojnin.

 

 

 

 

USTNO POSLANSKO VPRAŠANJE PREDSEDNICI VLADE RS

V zadnjem času je bilo veliko govora o zniževanju pokojnin, čemur v PS DeSUS ostro nasprotujemo. Upokojenci namreč sodijo med najranljivejše skupine prebivalstva, kar dokazujejo tudi naslednja dejstva: pokojnine se že četrto leto ne usklajujejo v celoti z rastjo plač, zadnji dve leti so bile celo zamrznjene. Lanska povprečna neto pokojnina je bila v primerjavi z letom prej realno nižja za 3,5 odstotka in je znašala približno 565 evrov.

Nadalje, zaradi varčevanja je v letu 2012 brez letnega dodatka ostalo 210.000 ali tretjina upokojencev, ki so imeli pokojnino višjo od 622 evrov, preostalim se je znižal. Z uveljavitvijo nove socialne zakonodaje je brez  varstvenega dodatka ostalo ali se mu odpovedalo 33.730 upokojencev z najnižjimi pokojninami.

V aprilu 2013 je povprečna neto pokojnina znašala samo še 56,8% plače in približno 277.000 upokojencev je prejemalo pokojnino do 500 evrov. 46 odstotkov upokojencev, slaba polovica upokojencev torej, živi pod pragom revščine.

Glede na dane podatke v PS DeSUS nikakor ne moremo pristati na znižanje pokojnin, saj menimo, da celotnega bremena krize ne moremo preložiti na ramena naših najstarejših. Namesto, da bi jim zagotovili varno in brezskrbno jesen življenja, se jih vedno znova poskuša pahniti na rob preživetja.

PS DeSUS v zvezi z zniževanjem pokojnin torej zanima:

  1. Ali načrtujete kakršnekoli varčevalne ukrepe na področju pokojnin v letu 2013?
  2. Koliko so prispevali upokojenci pri varčevanju javnih financ od leta 2010? Želim natančen in jasen odgovor!
  3. KAD mora vsako leto nameniti 50 milijonov evrov za usklajevanje pokojnin. V prejšnjih letih se ta sredstva niso porabila v celoti. Zanima nas, kaj se je zgodilo z omenjenimi sredstvi?
  4. Vse kaže, da bo nujno potrebno varčevanje tudi v letu 2014 – kaj načrtujete na področju pokojnin v prihodnjem letu?

ODGOVOR PREDSEDNICE VLADE RS mag. ALENKE BRATUŠEK:

 

MAG. ALENKA BRATUŠEK: Hvala. Kar se pa tiče pokojnin in vprašanja, ali načrtujemo kakršnekoli varčevalne ukrepe na področju pokojnin v letu 2013 je odgovor ne. Dodatnih ukrepov, poleg teh, ki so že bili sprejeti, v letu 2013 ne bo.

Koliko so prispevali upokojenci pri varčevanju javnih financ od leta 2010 do danes. V zvezi s prejetimi ukrepi na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja je treba upoštevati, da so bili v obdobju od leta 2010 do 2012 sprejeti ukrepi, s katerimi se je posegalo v maso pokojnin na način, da se pokojnine niso uskladile v takšni višini, kot je to določala temeljna oziroma osnovna zakonodaja. Treba pa je jasno povedati, da do zniževanja pokojnin, za razliko od plač v javnem sektorju, ni prišlo. In po podatkih, s katerimi razpolagam, je prihranek na račun omenjenih ukrepov v letih 2010 do vključno 2012 znašal približno 194 milijonov evrov. V omenjenem znesku je prihranek na račun uskladitve pokojnin oziroma neuskladitve pokojnin, bom rekla, znašal 140 milijonov, ostalo je na račun znižanega izplačila višine letnega dodatka upokojencem.

Zgoraj omenjene se pravi prej omenjene številke nakazujejo na prihranek, v okviru katerega so upoštevani dejanski letni odhodki, glede na maso pokojnin, kot so znašali po posameznih letih. In dejstvo je, da upokojenci v tem delu, bom rekla, nevalorizacije pokojnin so prispevali in tega tudi z vladne strani tudi niste nikoli slišali da ni tako. Dejstvo pa je, da se, za razliko od nekaterih drugih pravic, pokojnine niso zniževale. Ampak, na vaše osnovno vprašanje ali se predvideva v letu 2013 kakršenkoli dodaten poseg oziroma ukrep v pokojnine je odgovor jasen: Ne.

FRANC JURŠA (PS DeSUS): Glede na to, da sem vam, gospa predsednica, postavil tudi vprašanje kaj načrtujete v letu 2014, bi prosil tudi za ta odgovor.

MAG. ALENKA BRATUŠEK: Vlada si bo prizadevala za finančno stabilnost pokojninske blagajne. Cilj je vsekakor da bi se izognili poseganju v pravice. Glede na razpravo v tem Državnem zboru, da je bolje posegati v pravice, kot dvigovati davke, pa nisem prepričana, da se bomo temu lahko izognili. Vsekakor pa obljubljam slovenskim upokojencem, da kakršenkoli poseg ne bo protiustaven, za razliko od tistega iz lanskega leta.