Novice

01/07/2013
 

“REGRES” BO IZPLAČAN JULIJA!

Stranki DeSUS je uspelo, da letni dodatek za upokojence glede na preteklo leto ostane nespremenjen.

Predsednik stranke Karl Erjavec je koalicijskim partnerjem predal jasno sporočilo, da ukinitev letnega dodatke za upokojence z nižjimi pokojninami ter trajno znižanje vseh pokojnin za stranko DeSUS ni sprejemljivo. Sprejetje takšnih ukrepov bi pomenil “napad” na socialno državo ter kršenje pravic, ki izhajajo iz preteklega dela.

Stranki DeSUS je v sodelovanju z ZDUS-om uspelo, da bo regres za upokojence z nižjimi pokojninami izplačan tudi v letošnjem letu.

Na podlagi jasnih in trdnih zahtev stranke DeSUS ter Zveze društev upokojencev Slovenije (ZDUS) bo tako tudi v letošnjem letu prišlo, do izplačila “regresa” za upokojence z nižjimi pokojninami. Glede na to, da bi moral biti regres izplačan že meseca maja se na stranko obrača vse več upokojenk in upokojencev z vprašanjem kdaj bo regres dejansko izplačan. Zato smo za pojasnilo prosili Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,s katerega so nam posredovali odgovor, da bo “regres” izplačan v mesecu juliju. Celoten odgovor ministrstva za delo si preberite tukaj…  

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2 (Ur. list RS, št. 96/2912 in 39/2013-ZPIZ-2) v 98. členu določa, da se letni dodatek izplača skupaj z izplačilom redne pokojnine za mesec maj tekočega leta brez izdaje posamičnega akta. Zavod lahko s soglasjem ministra pristojnega za finance, izplača letni dodatek v več obrokih ali kasneje. Skladno z določbo tega člena, se bo letni dodatek za leto 2013 izplačal kasneje, in sicer v mesecu juliju 2013.

Višina letnega dodatka v letu 2013, v primerjavi s preteklim letom, ostaja nespremenjena in je določena v Zakonu za uravnoteženje javnih financ.

 Tako se, skladno z določbo 143. člena ZUJF (Ur. list RS, št. 40/2012), do leta, ki sledi letu, v katerem gospodarska rast preseže 2,5% družbenega bruto proizvoda, letni dodatek izplačuje v naslednjih zneskih:

  • uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku do 414 evrov, se letni dodatek izplača v višini 367,95 evrov;
  • uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku 414,01 evrov do 518 evrov, se letni dodatek izplača v višini 223,56 evrov;
  • uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku od 518,01 evrov do 622 evrov, se letni dodatek izplača v višini 166 evrov;
  • uživalcem nadomestil iz drugega odstavka 95. člena ZPIZ-2, ki prejemajo nadomestilo v znesku do 622 evrov, se letni dodatek izplača v višini 166 evrov;
  • uživalcem pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja iz druge alineje prvega odstavka in iz drugega odstavka 95. člena ZPIZ-2, katerih pokojnina oziroma nadomestilo v mesecu izplačila letnega dodatka presega 622, evrov, se letni dodatek ne izplača.