Foto

17/06/2013
 

PS DeSUS NA DELOVNEM OBISKU V POMURJU

V ponedeljek, 10. junija 2013, se je poslanska skupina DeSUS skupaj s predsednikom stranke in zunanjim ministrom Karlom Erjavcem ter podpredsednikom in ministrom za zdravje Tomažem Gantarjem mudila na delovnem obisku v Pomurju. V okviru delovnega obiska se je skupaj z ministrom za zdravje Tomažem Gantarjem srečala s predstavniki zdravstvenih zavodov iz Pomurja, Spodnjega Podravja in Lenarta. Tema srečanja je bila aktualna problematika na področju zdravstva v Republiki Sloveniji.

Člani občinskih in pokrajinskega odbora DeSUS Pomurje so se množično odzvali na srečanje s poslansko skupino, ki jo vodi Franc Jurša in ministroma Erjevcem ter Gantarjem.

Po zaključenih razgovorih so se poslanska skupina DeSUS in minister Tomaž Gantar skupaj s predsednikom Karlom Erjavcem srečali še s predstavniki občinskih in pokrajinskih odborov DeSUS iz 8. volilne enote. Tema pogovorov je bilo aktualno politično dogajanje.

Predsednik Erjavec je izpostavil vprašanje zniževanja pokojnin in povedal, da se je kot predsednik stranke odločno uprl temu predlogu, zlasti zato, ker bi s takim ukrepom v revščino pahnili še več upokojencev. Poudaril je še, da je zelo pomembno, da je stranki DeSUS uspelo obraniti t.i. letni dodatek za letošnje leto, in sicer bodo le-ta prejeli upokojenci, ki prejemajo pokojnino do 622 evrov.

Udeleženci sestanka so v razgovoru z vodstvom stranke poudarili, da je potrebno vztrajati na stališču, da se pokojnine ne smejo zniževati.

Zbrani so se dotaknili tudi vprašanja zmanjševanja števila občin in nekako prišli do zaključka, da je to do naslednjega leta, ko so lokalne volitve, praktično nemogoče izpeljati. V času priprave predlogov za zmanjševanje števila občin pa bi bilo možno racionalizirati stroške delovanja občin, in sicer v smislu ustanovitve skupnih služb občinske uprave, zmanjševanja števila zaposlenih, zmanjševanja števila članov občinskih svetov, neprofesionalnega opravljanja funkcije župana v manjših občinah. Seveda pa gre tukaj za sistemsko rešitev, kar pomeni, da se racionalizacija ne sme ustaviti zgolj na področju lokalne samouprave, ampak je v tej smeri potrebno delovati tudi na področju državne uprave.

Predsednik stranke in zunanji minister Karl Erjevec meni, da v tem trenutku zmanjševanje števila občin ni realno. Potrebno je sprejeti druge ukrepe za racionalizacijo dela lokalne samouprave.

Minister za zdravje Tomaž Gantar je več povedal o problemih v zdravstvu, s katerimi se v zadnjih letih sooča Slovenija. Povedal je, da se je zdravstvo znašlo na neki kritični točki, kjer se bo potrebno odločiti, v kateri smeri bomo šli – bodisi nadaljevali pot solidarnega in dostopnega zdravstva, bodisi pot omejevanja dostopnosti in pravic. Kot je poudaril, je to posledica dejstva, da se že peto leto zapored ob slabšanju gospodarskih razmer zmanjšuje priliv sredstev v zdravstveno blagajno, ki je v tem času izgubila že krepko preko 300 milijonov evrov. Kot naslednji problem je minister Gantar izpostavil dejstvo, da imamo danes v zdravstvu, če se primerjamo z Evropsko skupnostjo, bistveno manj zaposlenih, od zdravnikov, do medicinskih sester in ostalih. Če bi gledali skupno številko, da bi prišli do povprečja ES, bi danes morali imeti v zdravstvu 12 tisoč več zaposlenih. Minister je še opozoril, da se je potrebno zavedati dejstva, da tudi če to naredimo danes, bodo učinki vidni šele čez kakšno leto, dve ali tri, zato je potrebno v tem trenutku najprej zagotoviti stabilno financiranje, potem pa izpeljati dolgoročne reformne ukrepe, ki jih do zdaj, v zadnjih desetih letih, nobena vlada in noben minister ni uspel izpeljati.

Minister za zdravje in podpredsednik stranke Tomaž Gantar je na okrogli mizi s predstavniki vodstev zdravstvenih zavodov poudaril, da se zdravstvo nahaja na kritični točki pri kateri bo potrebna jasna odločitev ali bo zdravstvena dejavnost še temeljila na javnem zdravstvu in solidarnosti.

Tako poslanska skupina kot predsednik in podpredsednik stranke so bili z udeležbo in odzivi zbranih izjemno zadovoljni. S pogovori so bili zadovoljni tudi zbrani, saj so bili mnenja, da so izvedeli več informacij, predvsem pa so dobili zagotovilo, da je stranka DeSUS kar se tiče zastavljenih programskih usmeritev na pravi poti. Izpostavili so še, da je stik med vodstvom stranke in članstvom na terenu izjemno pomemben, zato so bili tega delovnega obiska zelo veseli.

Poslanca in poslanke poslanske skupine DeSUS (Franc Jurša, Marija Plevčak, Ivan Hršak, Jana Jenko in Marjana Kotnik Poropat) je sodelovala v vseh razpravah v okviru delovnega obiska Pomurja in pri tem večkrat poudarili, da je sodelovanje med poslansko skupino in terenom nujno potrebno.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


FOTOGALERIJA: