Novice

14/05/2013
 

DeSUS IN ZDUS O ZDRAVSTVU

V petek, 10.5.2013 sta se predsednik stranke DeSUS Karl Erjavec in minister za zdravje Tomaž Gantar sestala s predstavniki ZDUS, ki jih je vodila predsednica dr. Mateja Kožuh Novak.

V uvodnem delu sestanka so navzoči komentirali sprejeti vladni program za izhod iz krize, ki je bil že posredovan v Bruselj.

Stranka DeSUS je bila v sodelovanju s Zvezo društev upokojencev Slovenije (ZDUS) ena od predlagateljev t.i. kriznega davka. Svoj predlog je utemeljevala na dejstvu, da gre pri kriznem davku, ki temelji na progresivni lestvici obdavčitve, za najpravičnejši in solidaren način porazdelitve bremena krize na vse skupine prebivalstva.

Zaradi splošne finančne situacije in visokih obrestnih mer zadolževanja so namreč Sloveniji grozili hudi ukrepi, med katerimi bi bil tudi trajno znižanje pokojnin, kar pa za stranko DeSUS ni sprejemljivo.

Pomembno je tudi, da bi šlo pri kriznem davku za začasni ukrep ter dejstvo, da krizni davek ne bi prizadel državljank in državljanov z nižjimi dohodki. Hkrati pa bi del krize nosili tudi zaposleni v gospodarstvu (z višjimi dohodki), ki jih dosedanji protikrizni  ukrepi niso prizadeli. Dosedanje reševanje krize je namreč temeljilo na varčevanju pri javnih uslužbencih in upokojencih.

V razpravi je bilo izpostavljeno tudi zvišanje nižje stopnje DDV, ki dodatno obremenjuje socialno šibkejše družbene skupine, med katere spada tudi velik del upokojenk in upokojencev. Zato se pričakuje, da bo predlog finančnega ministrstva dejansko pripeljal do pričakovanih rezultatov.

Okrepljeni odnosi med DeSUS-om in ZDUS-om so v interesu vseh upokojenk in upokojencev.

Obširnejše pa so spregovorili o zdravstveni politiki in stanju zdravstvene blagajne. Minister Gantar je poudaril, da se zdravstvena blagajna nahaja v težkem položaju. Zato je koaliciji že predstavil predlog interventnih ukrepov, ki bodo kratkoročno zagotovili vzdržnost zdravstvene blagajne. Pri tem dodatni problem predstavlja dvig DDV, ki bo po izračunih ministrstva blagajno obremenil za dodatnih 15 milijonov evrov. Zato od vlade pričakuje, da bodo v kratkem obravnavali tudi ta problem.

Sestanka s predsednikom stranke DeSUS Karlom Erjavcem in ministrom za zdravje Tomažem Gantarjem so se s strani ZDUS-a udeležili predsednica dr. Mateja Kožuh Novak, Peter Toš in Martin Toth.

Udeleženci sestanka so se dotaknili tudi poslovanja zasebnih zdravstvenih zavarovalnic, ki so nosilke dodatnega zavarovanja, pri čemer se zdi še posebno zaskrbljujoče poslovanje Vzajemne zavarovalnice, ki naj bi temeljila na vzajemnosti in ne na principu ustvarjanja dobičkov, ki niso namenjeni osnovni dejavnosti zavarovalnice in se ne vračajo v zdravstveno blagajno. Predstavniki ZDUS-a so zato ministru za zdravje predlagali, naj ministrstvo preuči vse zakonske možnosti, ki bi lahko pripeljale do rešitve, ki bi zagotavljala, da se dobički zavarovalnice stekali v zdravstveno blagajno. To bi pomenilo, da bi se problemi zdravstvene blagajne reševali s prispevki zavarovancev, ki mesečno vplačujejo premije, in bi bil njihov denar namenjen izključno za zdravstvo. S tem bi preprečili, da bi dobički poniknili v spornem delovanju nekaterih gospodarskih družb. Minister Gantar je predstavnikom ZDUS-a zagotovil, da bodo na ministrstvu preučili zakonske možnosti, ki bi šle v smeri njihovega predloga. Vso podporo stranke DeSUS pri tem projektu jim je zagotovil tudi predsednik stranke Karl Erjavec.

Predstavniki DeSUS-a in ZDUS-a se bodo ponovno sestali še v mesecu maju in s tem nadaljevali z okrepljenimi odnosi, ki so v prid upokojenkam in upokojencem kakor tudi celotne slovenske družbe.