Novice

09/05/2013
 

SESTANEK PREDSEDNIKA DeSUS Z VODSTVOM ZDUS

KARL ERJAVEC: “NADALJUJMO ZAČETO DELO SKUPAJ.”

Včeraj (7. maj 2017) se je predsednik stranke DeSUS Karl Erjavec ponovno srečal z delegacijo Zveze upokojencev Slovenije (ZDUS), ki jo je vodila predsednica dr. Mateja Kožuh Novak. Na sestanku so bili obravnavani ukrepi za izhod iz krize, katerih nabor bo Vlada RS v petek, 10.maja posredovala tudi v Bruselj.

Osrednja točka pogovora je bil “krizni davek”, ki ga je stranka DeSUS s podporo ZDUS vladipredlagala kot enega izmed ukrepov za stabilizacijo javnih financ. DeSUS in ZDUS sta na podlagivsebinske razprave še enkrat potrdili zavezništvo pri tem predlogu.Krizni davek je namreč najpravičnejši, solidaren in socialno sprejemljiv način reševanjajavnofinančnega položaja Slovenije. Temeljil bo na progresivni lestvici, kar pomeni, da tisti z nižjimi dohodki (do cca. 700 EUR) ne bodo prispevali nič, vsi ostali pa glede na višino prejemkov od 1% do 3 ali 4%. Upokojenci in upokojenke bodo tako konstruktivno pristopili k reševanju krize in na ta način prispevali k reševanju nezavidljivega finančnega položaja naše države. Pomembno je, da je davek začasne narave, saj se njegova veljavnost predvideva do konca leta 2014.

ZDUS in DeSUS se tudi strinjata, da je potrebno sprejeti tudi dodatne ukrepe za reševanje nastalega položaja, med katerimi bi bilo v prvi vrsti potrebno v državo vrniti denar, ki je bil z nezakonitimi posli preusmerjen v tujino. Zato se pričakuje še večja aktivnost sodišč ter preiskovalnih organov pri zatiranju gospodarskega kriminala. Poleg navedenega je bilo na srečanju izpostavljeno, da je pri davku na nepremičnine potrebna pozornost in previdnost pri obremenitvah tega premoženja, saj se je potrebno zavedati, da imajo nepremičnine v lasti tudi starejši z nizkimi dohodki. Nujno pa so potrebne spremembe tudi na področju delovanja lokalne samouprave in togosti državne uprave. Karl Erjavec je vodstvo ZDUS tudi seznanil, da se stranka DeSUS ne strinja s povišanjem nižje stopnje (8,5%) DDV. To zvišanje bi namreč najbolj obremenilo skupino državljank in državljanov z najnižjimi dohodki. Vodstvo ZDUS ga je v teh prizadevanjih podprlo. Predsednica ZDUS dr. Mateja Kožuh Novak je opozorila, da se celotna družba premalo zaveda, da je od dohodkov upokojenk in upokojencev odvisno tudi veliko delovnih mest. Zaradi vse manjših dohodkov upokojencev je namreč v zadnjem času opaziti trend izpisov iz domov starejših občanov, kar bo imelo za posledico tudi odpuščanja osebja domov.

Vsi udeleženci sestanka so se strinjali, da je tudi zaradi trenutne finančne situacije v državi, ki ni naklonjena upokojenkam in upokojencem, potrebno utrditi in nadgraditi sodelovanje med stranko DeSUS in ZDUS-om. Temelji dobrega sodelovanja so že postavljeni saj je bil to že tretji sestanek vodstev v zadnjih 14. dneh. Predsednik DeSUS Karl Erjavec je sestanek začel in končal z  besedami: “Nadaljujmo začeto delo skupaj!”