Intervju

29/03/2013
 

INTERVJU: Predsednik stranke DeSUS Karl Erjavec

Avtor: Branko Simonovič

Datum: 28. marec 2013

Z mojo izvolitvijo za generalnega sekretarja  stranke DeSUS v moj delokrog nalog spada tudi skrb za učinkovit pretok informacij ter področje stikov z javnostjo. Pri tem ima pomembno vlogo tudi spletna stran stranke DeSUS, ki jo bomo poskušali čim bolj približati članstvu in javnosti, zato sem za kratek intervju zaprosil našega predsednika Karla Erjavca. Zastavil sem mu vprašanja o aktualnem dogajanju v Sloveniji, stranki ter vprašanja, ki jih na  mene naslavljajo na terenu tudi člani in članice stranke.

 

Karl Erjavec je na 9. Kongresu stranke bil deležen velikega zaupanja delegatk in delegatov, ki so mu podelili nov štiri letni mandat za vodenje stranke DeSUS.


Spoštovani predsednik, danes se prvič pojavljam v vlogi “novinarja”. Ne glede na to upam, da bova z najinim pogovorom podala obiskovalcem vse informacije, ki jih zanimajo. Kakšni so občutki skoraj mesec po ponovni izvolitvi za predsednika stranke?

Branko, najprej bi ti želel čestitati za tvoje imenovanje za generalnega sekretarja stranke DeSUS. Vesel sem, da bova sodelovala. Ob tej priložnosti ti lahko tudi povem, da je moj predlog, da te Svet imenuje na mesto sekretarja, tudi na terenu prejel veliko podporo. Kot generalni sekretar si seveda tudi odgovorni urednik spletne strani DeSUS. Tu te čaka veliko dela in tudi pričakovanja članstva so, da mora spletna stran v prihodnosti bolj služiti svojemu namenu. To je informiranje članic in članov stranke ter vseh, ki jih zanima delovanja naše stranke.

Kakšni so moji občutki po ponovni izvolitvi? Iskreno rečeno mešani. Po seznanitvi z rezultati volitev kongresa sem bil seveda zelo zadovoljen in sem si rekel, da bo sedaj končno prišel čas za enotno delovanje stranke. K temu optimizmu so me vodili tudi drugi rezultati volitev za podpredsednike stranke in člane kolektivnih organov. Žal pa je moj optimizem kmalu splahnel. Poraženci kongresa so namreč takoj napovedali nov boj za prevlado v stranki in že takoj po končanem kongresu napovedovali nov izredni kongres. Zato se je predkongresno dogajanje podaljšalo vse do druge seje Sveta DeSUS. Vesel sem, da so članice in člani Sveta stranke, na podlagi razprave na zadnji seji Sveta, sprejeli odločitev, ki  pomeni pomemben prispevek k večji enotnosti stranke ter uspešno delo za naprej.

Zelo pomembno pa je, da je bil za novega predsednika soglasno izvoljen Marjan Malek. Poleg novega predsednika je bil soglasno izvoljen tudi namestnik predsednika Štefan Misja. Z izvolitvijo novega predsednika Sveta ter njegovega namestnika smo sledili tudi teritorialnemu principu opravljanja funkcij v vodstvu stranke. S tem sta v vodstvu stranke zastopana tudi Podravska in Dolenjska regija in to je tudi zelo pomembno.  Zato me zadnje odločitve Sveta stranke DeSUS navdajajo z novim optimizmom. V stranki je namreč ponovno prišlo do večjega medsebojnega zaupanja kar je dobro za nadaljnji razvoj naše stranke. To, da je bila odločitev Sveta stranka pravilna potrjujejo tudi

Na mesta podpredsednikov stranke so bili izvoljeni Tomaž Gantar, Brigita Čokl in Saša Ivan Geržina. Kakšno bo sodelovanje med predsednikom in podpredsedniki?

Ožje vodstvo stranke poleg predsednika in podpredsednikov tvorijo tudi vodja poslanske skupine, predsednik Sveta in generalni sekretar stranke. To je ekipa, ki mora biti enotna v podajanju stališč stranke in mora imeti med seboj veliko mero zaupanja. To je predpogoj za uspešno delovanje stranke. Mislim, da imamo sedaj pravo ekipo. Glede podpredsednikov naj še dodam, da jih bom pooblastil za vodenje posameznih področij stranke. Smiselno se mi zdi, da bi vodili tudi nekatera stalna delovna telesa stranke, kakor tudi nekatere vsebinske skupine, ki bodo imenovane na podlagi predlogov teritorialnih organizacij. Takšen način dela bi omogočal učinkovitejše delovanje stranke kakor tudi boljši pretok informacij med vodstvom in članstvom stranke.

Nov predsednik Sveta stranke ter njegov namestnik sta bila na zadnji seja Sveta izvoljena soglasno.


Stranka DeSUS je vstopila v novo koalicijo oziroma v t.i. vlado Alenke Bratušek. Stranka je obdržala dve ministrstva, ministrstvo za zunanje zadeve, ki ga vodite vi in ministrstvo za zdravje, ki ga vodi podpredsednik stranke Tomaž Gantar. Kaj pričakujete od nove vlade?

Prav tako kot naša stranka znotraj potrebuje več zaupanja tako tudi nova vlada potrebuje zaupanje državljank in državljanov Slovenije. Želim si, da bi se takoj začeli ukvarjati z vsebino in programom dela vlade. Slovenija je namreč v težkem finančnem in gospodarskem položaju. Zato moramo narediti vse, da zopet zabeležimo gospodarsko rast in zagotovimo nova delovna mesta. Ne smemo si dovoliti, da bi prišli v položaj, ko bodo urejanje naših težav prevzele mednarodne institucije in organizacije. Mislim, da nam izkušnje drugih držav kažejo, da so rezi teh organizacij zelo boleči in močno vplivajo na kvaliteto življenja ljudi v teh državah. Kot vidite v državah, ki so zaprosile za mednarodno pomoč, ni veliko prostora za pogajanja. Gre predvsem za diktat in zahteve po ukrepih, ki morajo biti izpeljani v zameno za pomoč. Zato moramo sedaj državljanke in državljani Slovenije stopiti skupaj in vsak po svojih močeh in možnostih prispevati k temu, da se zvijemo iz primeža krize.

Ste bili tudi vi razočarani, ker povabila v vlado niso sprejeli nekateri splošno prepoznani strokovnjaki?

Ne gre za razočaranje. Mislim, da gre v tem primeru za pomanjkanje državljanske zavesti. Država je tem strokovnjakom pomagala in tudi omogočila, da so razvili svoj potencial in postali uspešni na svojem področju. Zato se mi zdi, da bi v trenutku, ko jih ta ista država najbolj potrebuje, morali prevzeti del odgovornosti. Žal se je še enkrat izkazalo, da je veliko lažje komentirati dogajanje, dejati predloge in kritizirati iz varne razdalje. Kdor ne dela, seveda ne more delati napak. Res pa je, da smo politiki v ljudi in moramo prevzeti odgovornost in to še posebej težkih časih. Zato smo to tudi storili.

Bomo preko ministrstev, ki jih vodita naša ministra, lahko uveljavljali program stranke? Mimogrede, v javnosti se govori, da je prav DeSUS v vlado imenoval najboljše kadre. To nam daje pomemben položaj v vladi…

Kot sem že omenil, Slovenija v tem trenutku potrebuje stabilno in enotno vlado. Stranka bo torej svoj program uveljavljala preko vladne politike. Pri tem pa bo potrebno sprejeti marsikateri kompromis. Če bo vsaka vladna stranka uveljavljala zgolj svoj program, potem bo ta vlada težko zaključila svoj mandat. Nove nestabilnosti pa si ne smemo privoščiti. Še več. Niti si je ne moremo privoščiti! Okoliščine so preveč resne. Ministrstvi, ki ju vodi DeSUS, sta zelo zahtevni in odgovorni. Seveda bomo tudi preko vodenja ministrstev uveljavljali program stranke, v prvi vrsti pa bomo uveljavljali program dela vlade, ki mora biti v korist vseh generacij ter vseh družbenih skupin. Za stabilno in enotno delovanje vlade seveda tudi potrebujemo stabilno in enotno stranko DeSUS.

Nekateri kritiki, tudi znotraj stranke, pravijo, da zunanje ministrstvo ne more prispevati k uveljavljanju programa stranke DeSUS in da gre v tem primeru zgolj za vašo željo, da vodite to ministrstvo?

Poglejte, te kritike so neprestano prisotne. Kažejo pa zgolj način njihovega razmišljanja. Moram reči, da ne vem ali gre v tem primeru za pomanjkanje vedenja o načinu delovanja vlade ali pa gre zgolj za sprenevedanje. Prvič, stranka DeSUS je državotvorna stranka in to je že nič kolikokrat dokazala. Zato ne vidim razloga zakaj ne bi vodila enega izmed državotvornih ministrstev. Drugič pa, vodenje ministrstva za zunanje zadeve je še kako v skladu s programom stranke DeSUS. Mislim, da je danes že popolnoma vsem jasno, da šibko gospodarstvo hkrati pomeni tudi šibko socialno državo. Minister Tomaž Gantar vam bo lahko iz prve roke povedal, da se kljub sprejetim ukrepom za stabilizacijo zdravstvene blagajne v zdravstveno blagajno zliva vse manj prispevkov. To je seveda posledica vse večjega števila brezposelnih in zniževanja plač.  Zato bodo potrebni dodatni ukrepi za vzdržnost zdravstvene blagajne ter sprejeti interventni zakon, ki je že v pripravi. Žal v tem gospodarskem in finančnem položaju seveda ne moremo pričakovati, da se bodo sredstva za delovanje zdravstvenega sistema povečevala, pa čeprav bi bilo to več kot potrebno.

In kje je tukaj vloga vašega ministrstva…      

Slovenija bo morala za oživitev gospodarstva med drugim privabiti tuje investitorje ter našim podjetjem omogočiti pogoje za njihov razvoj v tujini. Kaj pa je vloga gospodarske diplomacije, ki deluje v okviru Ministrstva za zunanje zadeve RS? Njena osnovna naloga je prav ta, da našim podjetjem omogoča čim boljše pogoje za njihovo širitev v tujino ter da tuje investitorje prepriča, da je Slovenija država, v katero se splača vlagati. Z drugimi besedami, če bomo uspeli privabiti tuje investitorje in bodo naša podjetja imela ustrezno podporo za širitev njihove mreže, bo to izdatno pripomoglo k ponovnem zagonu gospodarstva v Sloveniji. To bo seveda vplivalo tudi na višino razpoložljivih sredstev za socialno državo, pokojninsko in zdravstveno blagajno. Samo zdravo gospodarstvo namreč omogoča potreben razvoj socialne države. Poslancem sem v svoji predstavitvi, ki sem jo imel pred parlamentarnim odborom, jasno povedal, da bo moje delo osredotočeno na delo gospodarske diplomacije, ker menim, da jo Slovenija v tem času več kot potrebuje. Ali ni zaveza stranke DeSUS, da se ustvarijo ustrezni pogoji za delovanje gospodarstva ter močno socialno državo? Ali res preko MZZ ne uveljavljamo programa naše stranke? Mislim, da odgovor ni potreben. Naj samo še dodam, da je to zgolj en vidik usklajenosti stranke in ministrstva, lahko bi vam jih navedel še veliko več.

Kje vidite dodatne rešitve za pokojninsko in zdravstveno blagajno? 

Glede zdravstva vam bo lahko več povedal minister Tomaž Gantar. Glede pokojninske blagajne pa je potrebno omeniti koalicijsko pogodbo, kjer smo se koalicijski partnerji zavezali, da se pokojnine še naprej usklajujejo do višine 50 milijonov letno. Glede na to, da v tej gospodarski situaciji, ko se usklajevanje pokojnin veže na rast plač, ni pričakovati, da bodo ta sredstva tudi v tej višini porabljena, bomo preučili možnost oblikovanja posebnega fonda, v katerega se bodo stekala neporabljena sredstva, namenjena usklajevanju pokojnin. V tem fondu se bodo torej sredstva zbirala za čase, ko bodo usklajevanja pokojnin večja in bo potrebno v ta namen več sredstev. To se mi zdi izredno pomemben dosežek naše stranke. 

Sicer pa vzdržnost pokojninske blagajne vidim predvsem v medgeneracijskem sodelovanju. Vse upokojenke in upokojenci se morajo zavedati, da jim samo zaposljivost mlade generacije lahko dolgoročno zagotavlja stabilnost pokojninskega sistema. Brez prispevkov mladih pokojninska blagajna ne bo vzdržna. In to ne glede na dejstvo, da je pokojnina pravica iz delovnega razmerja in ni socialni transfer. Toda, če ne bo vplačanih prispevkov v pokojninsko blagajno bo ta pravica prav gotovo kršena. Zato je na pobudo naše stranke DeSUS v koalicijsko pogodbo vključena tudi prednostna naloga, da se uvedejo olajšave na prispevke delodajalcev za prvo zaposlitev po končanem šolanju. To bo omogočilo večjo zaposljivost mladih in jim posledično pomagalo, da bodo lahko uresničili njihove  želje ter si tudi ustvarili  svojo družino. Mladim moramo pomagati in mladi bodo pomagali nam! To pa je medgeneracijsko sodelovanje.

Ko omenjate medgeneracijsko sodelovanje je mogoče prav, da se ob koncu še vrneva na področje delovanja stranke DeSUS. Praktično vse meritve javnega mnenja kažejo trend večanja podpore naši stranki. Dnevnikova raziskava kaže, da če bi bile volitve v nedeljo, bi stranka DeSUS dobila 7 poslanskih mest. Poleg navedenega zadnje raziskave kažejo tudi, da ima stranka večjo podporo kot DL in NSi, SLS-u pa se je močno približala. To je več kot pozitiven trend…

Tu moram povedati, da me naraščanje podpore stranki DeSUS ne preseneča. Mislim, da je to posledica pokončne drže naše stranke ter posledica odločitve Kongresa, ki se je opredelil za politiko, ki jo zastopa ekipa, izvoljena na Kongresu. Naraščanje podpore naši stranki je seveda tudi posledica tega, da v zadnjem obdobju poskušamo javnosti posredovati enotna sporočila stranke. Po zadnji seji Sveta vidim priložnost, da končno nastopamo enotno in državljankam in državljanom pošljemo jasno sporočilo, da je stranka DeSUS močna ter da bo s potrebnim zaupanjem v prihodnje še uspešnejša.  Sedaj pa se že malo ponavljam, toda enotnost in stabilnost prinaša dobre rezultate na vseh področjih. Vseeno pa so javnomnenjske raziskave še vedno zgolj raziskave, na katere ne smemo dati preveč pozornosti. Če bomo trdo delali, delali z najboljšimi nameni , enotno, pošteno in v skladu z vrednotami naše stranke, bodo prišli tudi rezultati.

Ministroma za zunanje zadeve Karlu Erjavcu in Vesni Pusić je uspelo, da sta razvila prijateljske odnose med Slovenijo in Hrvaško.

Ko sem v zadnjem času spremljal vaš življenjski tempo, ki vam ga narekuje delo zunanjega ministra in predsednika stranke, moram reči, da vam lahko samo čestitam. Enostavno si tudi sam nisem znal predstavljati, da lahko nekdo tak tempo vzdrži tudi na dolgi rok. Bližajo se prazniki. Jih boste namenili počitku?

Moram priznati, da se praznikov veselim. Končno bom nekaj več časa preživel v krogu družine in prijateljev. Mislim, da mi bo bolj prav kot počitek prišla sprostitev. Glede na to, da je na slovenskih smučiščih še veliko snega, bom en dan prav gotovo namenil smuki.

Gospod predsednik hvala za razgovor in uspešno vodenje stranke vam želim.

Hvala za povabilo. Dovolite še, da ob tej priložnosti vsem, ki praznujejo največji krščanski praznik, zaželim vesele in notranjega miru polne velikonočne praznike. Vsem ostalim pa želim prijeten počitek. Za velikonočnim ponedeljkom namreč vedno pride tudi delovni torek… Prav v torek bomo v Državnem zboru ratificirali Pristopno pogodbo Hrvaške k Evropski uniji. Za kar gre velika zasluga tudi naši stranki. Po dvajsetih letih nam je uspelo s sosednjo državo vzpostaviti prijateljske odnose, ki bodo v korist državljank in državljanov obeh držav, še posebej pa tistih, ki živijo na obmejnih področjih. Zato smo na prispevek naše stranke lahko ponosni.